Annonce
Annonce

Boligområder for mennesker

Blandede boligformer og byfunktioner er nøgle-begreber, når kommunerne i Loop City vil udvikle adskillige nye boligområder langs letbanen.

Læs mere
Fold sammen

Af Nils-Ole Heggland

Liveability – eller såmænd bare et godt sted at bo – er tidens overskrift for byplanlæggere og eksperter, når nye byområder skal udvikles. For eksempel langs den kommende Hovedstadens Letbane, hvor en halv snes kommuner i Loop City-samarbejdet håber at kunne udvikle boliger til knap 20.000 nye indbyggere de næste to årtier.

”Det bliver relativt tætte boligområder, som ligger i kort afstand til letbanens stationer. En vigtig opgave bliver at skabe liveability, altså at gøre det til gode og trygge steder at bo og leve. En af opgaverne bliver at fylde byrummene, så der er liv og aktivitet,” siger Søren Hansen, projektdirektør for byplanlægning og transport i ingeniørvirksomheden Rambøll.

I disse år lægger byplanlæggerne særlig vægt på to ting: Dels så vidt muligt at have blandede boligformer i nye kvarterer, så der kommer forskellige indbyggere, hvad angår alder, erhverv og indkomst.

Dels at samle forskellige funktioner, både boliger, erhverv, butikker, cafeer, børneinstitutioner og rekreative områder som legepladser, grønne anlæg og idrætshaller – det skaber liv en større del af døgnet, hvorimod rene boligområder risikerer at ende som sovebyer, tømt for liv og aktivitet i dagtimerne.

Skoler uden skel
Søren Hansen opfordrer rådhusene til at tænke tværs over kommunegrænserne, når de nye byområder skal planlægges:
”Kommunerne bør samarbejde om at etablere børneinstitutioner, skoler, biblioteker, idrætsanlæg og store legepladser i de kommende boligområder. For mange beboere vil eksempelvis den nærmeste skole ofte ligge på den anden side af kommunegrænsen, men det bør ikke betyde noget, hvis Loop City-tankegangen skal føres ud i livet.”

Tanken er ikke helt fremmed. Rødovre og Brøndby har i årevis samarbejdet om at drive svømmehallen Vestbadet, der nærmest ligger oven på den fælles kommunegrænse.


Boliger på vej
Analysevirksomheden Incentive har i en nylig rapport anslået, at der er basis for 18.500 ekstra indbyggere langs letbanen. Det svarer formentlig til omkring 10.000 nye boliger, og kommunerne har gjort klar til adskillige boligområder og konkrete projekter.
Særligt Lyngby-Taarbæk og Gladsaxe håber, med tilsammen 13 letbanestationer, at få en del nye boliger – i Lyngby overvejende ved nybyggeri, i Gladsaxe også ved at ombygge – eller nedrive – erhvervsbygninger.

Længere sydpå omfatter Kirkebjerg-projektet hele 1.000 boliger i Brøndby, men ganske tæt på kommunegrænsen og Glostrup Station, der både får letbane, S-tog og måske regionaltog.

Investorer på spring
Søren Hansen fra Rambøll peger på, at byudvikling kræver meget store beløb udefra.
”Det gælder om at trigge private investeringer, som typisk kommer til at udgøre 90 procent af de samlede investeringer eller ni gange, hvad det offentlige formår.”
Med det afsæt kan Loop City-kommunerne glæde sig over, at pensionskasser og andre ejendomsinvestorer samt projektudviklere står på spring for at bygge boliger langs letbanen. Ja, faktisk er flere allerede i gang.

Særligt pensionskasserne har masser af penge, og i øjeblikket er boliger et interessant supplement eller alternativ til at købe obligationer med historisk lav rente. Den fremtidige efterspørgsel er understøttet af, at hovedstadsregionen forventer flere indbyggere de næste mange år. Desuden finder nogle investorer efterhånden boligpriserne i selve København lige vel høje, og det har skærpet interessen for boligprojekter lidt længere væk fra Rådhuspladsen.