Vestjysk Bank: Lille overskud i første halvår

Vestjysk Bank har været gennem store omvæltninge i første halvår i år set i forhold til samme peridoe sidste år. Og selv om resultatet viser en kraftig tilbagegang og nedskrivningsprocenten øges anser ledelsen resultatet som tilfredsstillende.

Læs mere
Fold sammen
Det skyldes overtagelsen af Bonusbanken ved udgangen af tredje kvartal sidste år og fusionen med Ringkjøbing Bank i december 2008, hvilket har gjort enhver sammenligning med tidligere år umulig.

Banken fik et resultat af første halvår på 35 mio. kr. før skat og 26 mio. kr. efter skat. Og for andet kvartal 2009 isoleret udgør resultat før skat 22 mio. kr., påpeger banken.

Basisresultat før nedskrivninger i første halvår var 241 mio. kr., hvilket er mindre end ventet, men det skyldes negative kursreguleringer på 15,4 mio. kr. på sektoraktier i Sparinvest Holding som blev foretaget i første kvartal. Fra første kvartal til andet kvartal har Vestjysk Bank øget basisresultatet før nedskrivninger med 33 pct.

Men nedskrivningerne tynger ganske betydeligt. Ejendomsrelaterede udlånsengagementer overtaget fra Bonusbanken vægter tungt og samlet er der nedskrevet 204 mio. kr. på lån.

- Omregnet til årsbasis svarer til det 1,38 pct. af de samlede udlån og garantier mod en forventet nedskrivningsprocent for året i niveauet 0,5-1,0, skriver banken og øger nedskrivningsprocenten for hele året til 1,0-1,5.

Men oven i de store tab skal lægges "sektorløsninger" hvor bankpakke I koster 53 mio. kr. og sektor-nedskrivninger tynger med yderligere 38 mio. kr. Og ses der i den lovpligtige resultatopgørelse er der yderligere småbeløb at tage hensyn til, da der her figurerer nedskrivninger på samlet 317 mio. kr. eller mere end 300 mio kr. mere end i 2008.

For hele 2009 venter Vestjysk Bank et basisresultat på 500-550 mio. kr. før nedskrivninger og udgifter til bankpakker. Hvad der reelt ventes at være tilbage, når tab og nedskriveninger, skat osv. er betalt oplyses ikke. RB-Børsen