Topdanmark udsteder for 55 mio. euro hybridkapital (Opd)

 

Forsikringskoncernen Topdanmark udsteder for 55 mio. euro (410 mio. kr.) hybrid kernekapital, og det åbner for et større tilbagekøbsprogram i fremtiden. I begyndelsen af juni oplyste Topdanmark, at den forhandlede om udstedelse af hybrid kernekapital for op til 60 mio. euro, og at tilbagekøbsprogrammet over tid kunne øges tilsvarende.

 

Forhandlingerne er kommet i hus, men resulterede dog i 5 mio. euro mindre hybridkapital end de oplyste 60 mio. euro. Derfor udsteder Topdanmark variabelt forrentede kapitalbeviser for beløbet, og de er på forhånd afsat til en kreds af professionelle investorer. Bag beviserne ligger et uendeligt stående lån, som Topdanmark har ret til at førtidsindfri fra september 2017 til kurs pari. Det vil dog kræve en tilladelse fra Finanstilsynet.

 

Renten på kapitalbeviserne er sat til Euribor-renten plus en præmie på 1,9 pct. frem til september 2017, og herefter vil præmien være 2,9 pct.

 

Hybrid kernekapital er et finansielt instrument, som i praksis betyder, at selskabet kan have mindre kapital bundet til sig og samtidig opfylde lovens krav.

 

- Det er et led i at optimere vores kapitalstruktur. Vi gør det alene, fordi fremmed kapital er billigere end egenkapital, forklarede chef for investor relations hos Topdanmark, Steffen Heegaard, til RB-Børsen tilbage i juni.

 

Konkurrenten Trygvesta har også spekuleret i hybrid kernekapital. Her har længe været overvejelser om at øge den hybride andel af den samlede kernekapital, da kreditvurderingsinstituttet Standard & Poor's har ændret sin metode, så det er muligt at have en højere andel at hybrid kernekapital uden at få en dårligere rating. I modsætning til Topdanmark betaler Trygvesta for at få en særlig kreditvurdering fra Standard & Poor's.

 

- Ratings benyttes ofte i forhold til de store industrivirksomheder, men vi er ikke så eksponeret i det marked, så vi har valgt ikke at have dem, sagde Steffen Heegaard.

 

Hybrid kapital er en særlig form for låntagning. Ofte er løbetiden på lånet så lang - der er set eksempler på 100 år, 1000 år og ligefrem uendelige lån - at lånet betragtes som et lån, der ikke skal betales tilbage. Lånet kan også være udformet, så rentebetalingen kan sættes i bero i dårlige tider, og den hybride gæld er gerne underordnet anden gæld, så den betales tilbage som noget af det sidste i rækken ved en konkurs. Långiver skal naturligvis have en præmie for at løbe disse risici, og det sker typisk i form af en højere rente.

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )