Topdanmark opjusterer efter halvåret

Forsikringsselskabet Topdanmark kan takke sine investeringer for et flot halvårsresultat og en opjustering af helårsresultatet. Selve forretningen med skadeforsikringer går ikke så godt.

Foto: Scanpix.
Læs mere
Fold sammen
Forsikringsselskabet Topdanmark forbedrede sit overskud markant i første halvår og opjusterer forventningerne til helåret. Bag fremgangen ligger triste tal for selve forretningen med salg af skadeforsikringer.

"Det lavere forsikringstekniske resultat skyldes en kombination af prisnedsættelser, efterregulering af skader fra første kvartal 2009, lavere renteindtægter og stigende erstatningsudgifter til tyveri," forklarer Topdanmark.

Selskabet fik i første halvår et overskud efter skat på 590 mio. kr., mens det i samme periode 2008 var noget nær et nulresultat.

Tallene skjuler et fald i det såkaldte forsikringstekniske resultat, som viser udviklingen i forretningen med skadesforsikringer, på 300 millioner kroner til et overskud på 450 millioner kroner.

Til gengæld gik det rigtig godt med Topdanmarks investeringer. De gav i første halvår en gevinst på 552 millioner kroner, mens der sidste år var tale om et tab på 226 millioner kroner.

Det flotte investeringsresultat får Topdanmark til at opjustere forventningerne til hele 2009. Ledelsen venter nu et overskud efter skat på 1100-1200 millioner kroner, mens der tidligere var ventet 900-1000 millioner kroner. Det svarer til en forrentning af egenkapitalen på 30 procent.

Med halvårsregnskabet har ledelsen også besluttet atter at købe egne aktier op. Topdanmarks tilbagekøbsprogram har været sat i bero, men fra den 2. september vil koncernen igen købe sine egne aktier.