SDC DanDisc fik rettet selskabet op i 2003

Læs mere
Fold sammen
Det lykkedes SDC DanDisc at vende udviklingen i 2003, så koncernen kom ud med et overskud før skat på 33 mio. kr.

sammenlignet med et underskud på 16 mio. kr. forrige år. SDC DanDisc producerer blandt andet CD''er og DVD''er.- Forbedringen

fra 2002 skyldes især et bedre produktmiks, nedbringelse af de faste omkostninger, løbende investeringer i nyt produktionsudstyr

på større og mere rentable enheder samt fravalg af urentable aktiviteter, forklarer SDC DanDisc.Ledelsen forudser,

at den kan gøre det endnu bedre i indeværende år, da der ventes et ordinært overskud på 30-40 mio.

kr. og en uændret omsætning.Omsætningen var i 2003 på 552 mio. kr., hvilket er 46 mio. kr. lavere end i

2002. November og december bød på et ekstraordinært godt salg, og det er årsagen til, at resultatet trods

tre opjusteringer i 2003 lå små 3 mio. kr. højere end senest ventet.Selv om resultatet oversteg ledelsens

forventninger, udbetales der fortsat intet udbytte. Det skyldes, at der er planlagt betragtelige investeringer i produktionskapacitet

i 2004. Bestyrelsen mener i øvrigt, at selskabets soliditet skal ligge på mindst 40 pct., før udbytte kan komme

på tale. Soliditetsgraden steg i 2003 med små 7 pct.point til 32,5 pct.Det er fortsat DVD-salget, der trækker

læsset, da salget af såvel CD-Rom som CD-Audio ventes at falde, og det samme gælder salget af VHS.2003 blev

året, hvor DVD overhalede VHS, og SDC DanDisc betegner udviklingen som det hurtigste teknologiskift nogen sinde.De to

store forretningsområder er DVD/CD og VHS. For DVD/CD steg omsætningen med 4,1 pct. til 355 mio. kr. i 2003, selv om CD-salget

trak ned, og for VHS faldt omsætningen med 26 pct. til 177 mio. kr.Børsnoterede VT Holding ejer 63,3 pct. af SDC

DanDiscRB-Børsen