Lollands Bank fastholder forventninger

Lollands Bank fremlagde fredag et regnskab, der viste et resultat før skat på 9,7 mio. kr for første halvår.

Læs mere
Fold sammen
Banken anfører, at resulatet renset for udgifter og hensættelser til Bankpakke I havde været bedre end i 2008, hvor resultatet viste 14,6 mio. kr. før skat.

Banken anser resultatet som tilfredsstillende på trods af stærkt stigende hensættelser til tab. Banken har sat 11,4 mio. af til tab mod blot 0,6 mio. kr. sidste år.

Der kan dog stadig fremvises en overdækning på 156,7 pct. pr. 30 juni, mens bankens solvensprocent er steget fra 15,5 pct. til 17,0 pct. fra juni 2008 til juni 2009. Selskabets balance er øget med 45,1 mio. kr. til 1.622,9 kr., hvilket er en stigning på 2,9 pct.

For hele 2009 fastholder Lollands Bank forventningerne om "et væsentligt bedre resultat end i 2008".

Banken har ikke ansøgt om Bankpakke II.

# Halvårsregnskab - Lollands Bank:Mio. kr. H1 09 H1 08

----------------------------------------------------------

Nettorente- og gebyrer: 47,9 46,9

Kursreguleringer: 4,5 -3,6

Nedskrivninger på udlån: 11,4 0,6

Res. før skat: 9,7 14,6

Nettoresultat: 8,1 11,6

Udlån: 1165 1233

Indlån: 1326 1229

Egenkapital: 265 266

Balance: 1623 1578

Solvensprocent: 17,0 15,5

Kernekapitalprocent: 17,0 15,5

#RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )