Lån & Spar Bank: Halvårsunderskud vendt til overkud

 

Lån & Spar Bank vendte i første halvår et underskud til et overskud, da banken kom ud af halvåret med et overskud før skat på 21,4 mio. kr. mod et underskud på 5,9 mio. kr. i samme periode sidste år.

 

- Den væsentligste årsag til denne forskel er, at banken i første halvår 2006 havde et stort kurstab på sin obligationsbeholdning, forklarer banken.

 

Basisindtjeningen for 1. halvår 2007 udgør 29,6 mio. kr. - 10,0 mio. kr. mere i forhold til 1. halvår 2006. Basisindtjeningen før nedskrivninger udgør 14,9 mio. kr. mod 17,0 mio. kr. i 1. halvår 2006.

 

- Faldet i basisindtjeningen før nedskrivninger skyldes, at indtægter fra bankens strategiske tiltag (bl.a. kort) endnu ikke overstiger de relaterede omkostninger til medarbejdere og afskrivninger på investeringer, oplyses det.

 

Netto rente- og gebyrindtægter udgør 169,4 mio. kr., hvilket er en stigning på 5,8 pct. i forhold til samme periode sidste år.

 

- Indtægtsstigningen skyldes dels et højere udlån - og dermed højere nettorenteindtægt - dels øgede gebyrindtægter blandt andet som følge af kundernes øgede anvendelse af kort, forklarer.

 

Omkostningerne landede på 149,4 mio. kr. mod 140,6 mio. kr. i første halvår sidste år. De øgede omkostninger forklarer banken med stigende lønudgifter som følge af øget antal medarbejdere

 

Resultatudviklingen er gunstigt påvirket af nedskrivninger på udlån, der i første halvår i år landede på en indtægt 14,8 mio. kr. mod en indtægt i samme periode sidste år på 2,7 mio. kr.

 

For hele 2007 fastholder Lån & Spar forventningerne om en basisindtjening i niveauet 45-50 mio. kr.

 

# Halvårsregnskab - Lån & Spar Bank:

 

Mio. kr. halvår 2007 halvår 2006

 

----------------------------------------------------------------

 

Netto rente- og gebyrindtægter: 169,4 160,3

 

Kursregulering: -7,2 -24,9

 

Basisindjtening: 29,6 19,6

 

Nedskrivninger på udlån: -14,8 -2,7

 

Resultat før skat: 21,4 -5,9

 

Nettoresultat: 14,6 -4,6

 

Udlån: 5142 3720

 

Indlån: 6611 6845

 

Balance: 7879 7980

 

Egenkapital: 686 657

 

Solvensprocent: 10,1 12,1 #

 

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )