Intermail: Lidt for meget konvolut til at nå 07/08-mål (Opd)

Med købet af svenske OP Kuvert har den danske Intermail, der blandt andet producerer konvolutter, sat sig godt på markedet for konvolutter i Norden og opnået stordriftsdele.

Omvendt er området ikke der, hvor der hentes de største avancer, og det er en stærkt medvirkende årsag til, at selskabet ikke når sit indtjeningsmål for 2007/08, som fremgik af Vækstplanen, der blev præsenteret i 2005.

Heraf fremgik det, at målet var at nå en omsætning på 400 mio. kr. og et overskud før skat på 30-35 mio. kr. Mens omsætningen efter købet af OP Kuvert og senest den svenske Lettershop-virksomhed StroedelRalton, som blev annonceret torsdag, i regnskabsåret 2007/08 ventes at løbe op i 700 mio. kr., ligger forventningerne til overskuddet før skat nede på 22-27 mio. kr. StroedelRalton indgår med ni måneder i regnskabsåret.

- Lige nu er vi lidt presset af, at vi er blevet så store på konvolutter, men samtidig er det vældig interessant, da det giver os stordriftsfordele, og det har gjort os til en stor aktør i Norden, og det har forlænget levetiden for vores konvolutaktiviteter, siger Johannes Madsen-Mygdal, administrerende direktør for Intermail, til RB-Børsen.

En mulighed for at nedbringe omkostningerne ved konvolutproduktionen kunne være at flytte aktiviteterne til udlandet, men det afviser direktøren, da der ikke er tale om produktion af relativt billige og enkle standardkuverter.

- Det segment, vi befinder os i inden for konvolutter, er der, hvor der er lidt værdi og lidt tryk på. Der kræves nogle ret avancerede maskiner og også et ret kompetent personale, påpeger Johannes Madsen-Mygdal.

Faktisk har koncernen forsøgt sig med en udflytning for år tilbage, men endte med at tage den hjem igen.