Ingen lyspunkter i erhvervstillid

Det er svært at finde lyspunkter i de seneste tal for erhvervstilliden i Danmark, mener Handelsbankens cheføkonom Jes Asmussen.

- Specielt faldet i konjunkturbarometret for serviceerhvervene er bekymrende, idet servicesektoren udgør en meget stor del af dansk økonomi, skriver han i en kommentar.

Konjunkturindikatoren for serviceerhvervenes forventninger er faldet til -22 i december fra -11 i november og er nu på det laveste niveau i indeksets historie. Også indikatorerne for byggeriet og industrien vender pilen ned.

- Den negative vækst, som vi regner med vil ramme dansk økonomi, vil også have en negativ indflydelse på arbejdsmarkedet. Det bekræftes også af beskæftigelsesforventningerne i de tre sektorer, hvor specielt nedgangen i servicesektorens beskæftigelsesforventninger er bekymrende. Ingen af de tre sektorer har således aldrig haft et mere negativt syn på beskæftigelsen i statistikkens levetid, noterer Jes Asmussen.

Heller ikke i Sydbank kan man finde noget at varme sig på i erhvervstillidstallene.

- Dagens tal er samlet set med til at understrege, at mangel på arbejdskraft udelukkende er en langsigtet bekymring, og at fokus i løbet af 2009 og 2010 i stedet vil være en bekymring for manglende efterspørgsel efter arbejdskraft. Denne erkendelse synes i stigende grad at brede sig, og det er formentlig blot et spørgsmål om tid før, at dansk økonomi vågner op til en ekspansiv økonomisk pakke, der skal afskærme os for de værste konsekvenser af den igangværende recession, vurderer chefanalytiker Christian Hilligsøe Heinig.

I Danske Bank kalder seniorøkonom Frank Øland Hansen erhvervstilliden for "katastrofalt lav". Han mener, at der vil komme fyringsrunder i industrien, samt at manglen på arbejdskraft i byggeriet snart vil være historie.

(RB-Børsen: Tlf: 33300335, E-mail: redaktion@rb-borsen.dk, www.rb-borsen.dk )