Indtægtssiden

Giv kunden en økonomisk bonus for at betale hurtigere
Som led i salgsarbejdet kan du tilbyde kunderne rabatter eller bonus, hvis de betaler kontant eller hurtigere end virksomheden normale betalingsbetingelser.