Finanskalender: Din guide til de vigtigste begivenheder i uge 7

Berlingske har samlet et overblik over de vigtigste regnskaber og nøgletal, der kan påvirke finansmarkederne i den kommende uge.

Alibabas grundlægger Jack Ma er trådt tilbage fra sin position som bestyrelsesformand, men virksomheden ser fortsat ud til at være i høj vækst og ruller nye strategier ud for at nå en endnu større del af det kinesiske detailmarked. Fold sammen
Læs mere
Foto: STR/ ritzau Scanpix

Mandag d. 10. februar

TDC kommer med årsregnskab for 2019. Virksomhedens omsætning og driftsresultat (EBITDA) faldt to pct. i de første ni måneder af året og organisk fulgte resultatet ledelsens forventning. Det var især forretningen henvendt til virksomheder, der trak ned i omsætningen, mens forbrugersegmentet trak ned i driftsresultatet. TDC har fået nye ejere og forfølger en strategi om rationalisering af virksomhedsstrukturen hvor de kundehenvendte og netværksfokuserede dele af virksomheden deles.

Desuden kommer Sparekassen Sjælland med årsregnskab.

Der kommer en opgørelse af inflation i Kina i januar 2020. Inflationen har været stigende, især i fødevarer, hvilket delvist kan tilskrives svinepesten, som har reduceret landets svinebestand. Fødevareinflationen aftog i december fra 19,1 til 17,4 pct. på årsbasis, hvilket holdt inflationen på 4,5 pct.

Tirsdag d. 11. februar

Det danske mine- og cementkonglomerat FLSmidth kommer med årsregnskab for 2019. Kapitalordreindtaget i både mine- og cementsegmentet faldt i tredje kvartal. Mens en stigning i serviceordrer på miner gjorde op for lavere kapitalordrer, var reduktionen på 63 pct. i kapitalordrer i cement langt større end stigningen i serviceordrer, hvilket begrundes med en svær sammenligning i perioden i 2018. Virksomhedens omsætning lå ti pct højere i årets første ni måneder og driftsresultatet lå 11 pct. højere. Driftsmarginen gik fra 6 til 6,1 pct. Væksten i omsætningen kom primært fra vækst i minesgementet, mens vækst i driftsresultatet primært kom fra forbedring af driftsmarginen i cementsegmentet. Selskabet forventer vækst i omsætningen på omkring ni pct. i 2019.

Der kommer BNP-vækst fra Storbritannien for fjerde kvartal to uger efter målingerne fra EU, som skuffede i både Italien og Frankrig. I Frankrig faldt lagrene, mens Italien lavere vækst begrundes med dårligt vejr. I Storbritannien faldt BNP med 0,2 pct. i andet kvartal på lavere investeringer og voksede 0,4 pct. på forbedret nettoeksport i tredje kvartal.

Onsdag d. 12. februar

Det amerikanske IT-firma Cisco Systems kommer med regnskab for andet kvartal i et skævt 2020. Selskabets omsætning voksede én pct., hvor omsætning i Asien faldt ni pct. Aktien faldt otte pct. ved fjerde kvartalsregnskab 2019 på grund af problemer i Kina og en skuffende forventning til 2020.

Torsdag d. 13. Februar

Den kinesiske onlinekonglomerat Alibaba Group præsenterer regnskab for tredje kvartal i et skævt regnskabsår for 2020. Selskabets omsætning og driftsresultat voksede 40 pct. på årsbasis i andet kvartal. Selskabets omsætning kommer hovedsageligt fra salg af detailvarer i Kina, hvor selskabet strategi er at integrere online og offline shopping så man kan nå en større del af den kinesiske befolkning. Cloud computing er også en stor forretning for virksomheden, hvor den er førende på det kinesiske marked, som er i vækst. Aktien er steget 24 pct. i de seneste 12 måneder.

Der kommer inflationstal for amerikansk økonomi for januar. Kerneinflationen har ligget stabilt på 2,3 pct. siden oktober, mens inflationen er steget siden september fra 1,7 til 2,3 pct.

Danmarks Statistik præsenterer rapporten Firmaernes køb og salg for december, som belyser konjunkturudvikingen. Fra oktober til november faldt virksomhedernes sæsonkorrigerede salg 2,5 pct. Siden begyndelsen af 2018 er salget i virksomhederne steget otte pct. især drevet af højere udenlandsk salg.

Fredag d. 14. februar

Tysklands BNP-vækst for fjerde kvartal bliver offentliggjort af landets statistikkontor. I tredje kvartal undgik tysk økonomi akkurat recession, da økonomien voksede 0,1 pct. efter at være skrumpet 0,2 pct. i andet kvartal. BNP-tal fra euroområdet har ligget under analytikernes forventninger med en realiseret vækst på 0,1 pct. mod en forventning på 0,3 pct. vækst.

Der kommer tal på detailsalget i USA i januar. På månedsbasis er tallet vokset 0,3 pct. siden september 2019. Tallet indikerer de amerikanske husholdningers forbrugsadfærd, som har været drivende for amerikansk økonomi efter usikkerhed på internationale markeder har begrænset eksporten.