DuPont satser på Danmark

Salget af Danisco til amerikanske DuPont har ikke ført til den frygtede udflytning af forskning og produktionarbejdspladser. I DuPonts årsregnskab bidrager Danisco-købet positivt til indtjeningen.

Foto: Kim Haugaard. Trods amerikanske DuPonts opkøb af Danisco for halvandet år siden er der kun sket få fyringer i Danmark. Billedet er fra virksomhedens afdeling i Brabrand, der fungerer som center for innovation inden for sundhed og ernæring på tværs af lande
Læs mere
Fold sammen

Daniscos historiske hovedkontor ved Lange-bro i København er sat til salg, og omkring 100 arbejdspladser fortrinsvis inden for finans, IT og HR er nedlagt, mens antallet af medarbejdere i produktionen i Grindsted og i forskningsafdelingen i Brabrand er stort set uændret.

Sådan er status i dag halvandet år efter, at den amerikanske kemi- og emballagekoncern DuPont overtog Danisco for 36 milliarder kroner.

Til gengæld har DuPont gjort København til sit globale hovedkontor for koncernens globale Health and Nutrition-division.

Hjørnestenen i DuPonts aktiviteter inden for sundhed og ernæring er i dag ingrediensdelen af det tidligere Danisco. Og det er et område, som koncernen satser stort på, lyder det fra den øverste ledelse.

DuPont offentliggjorde i går sit årsregnsab for 2012, og det viser, at Health and Nutrition-divisionens salg sidste år voksede med 39 procent til knap 20 milliarder kroner, hvilket dog til dels skyldes integrationen af Daniscos ingrediensdel i DuPont, der sidste år omsatte for knap 190 milliarder danske kroner.

Samtidig er afdelingen én af de divisioner i DuPont, der har den bedste indtjening, hvilket i høj grad tilskrives synergieffekter fra integrationen af Danisco i DuPonts forretning.

Ifølge Craig Binetti, øverste ansvarlige for DuPont Health and Nutrition og medlem af Duponts koncernledelse, vil DuPonts danske afdeling komme til at spille en stor rolle i koncernens udvikling i de kommende år.

»Vi ser meget store vækstmuligheder fremover inden for ingredienser, som kan være med til at løse nogle af verdens problemer med både fødevaremangel og overvægt. Her spiller Danmark og aktiviteterne fra Danisco en stor rolle. Forskningsafdelingen i Brabrand fungerer i dag som vores center for innovation inden for sundhed og ernæring på tværs af lande,« siger Craig Binetti, der bor og arbejder i København.

Ifølge Craig Binetti har DuPont absolut ingen planer om at flytte forskning og udvikling eller produktion ud af landet, sådan som skeptikere frygtede, da DuPont overtog Danisco i 2011.

Højt kvalificerede medarbejdere

Godt nok har DuPont skåret kraftigt ned på stabsfunktionerne i København. I dag er der 170 ansatte i bygningen ved Langebro mod 258 i 2010. Men på forskningslaboratorierne i Brabrand er antallet af ansatte uændret godt 500, og det samme er tilfældet på fabrikken på Grindstedværket. DuPont har godt nok nedlagt et lille produktionsanslæg i Tønder, men de fem medarbejdere blev overført til Grindstedværket.

Endvidere er DuPont i gang med at lukke soyafabrikken i Aarhus som led i en global spareplan, der blev lanceret i efteråret, efter at koncernen måtte konstatere, at den var hårdt ramt at krisen i Europa.

At DuPont bliver i Danmark skyldes ifølge Craig Binetti først og fremmest højt kvalificerede medarbejdere både i produktion og forskning. Med hensyn til forskning i sunde og ernæringsrigtige fødevarer fremhæver Craig Binetti også, at forskningsafdeling i Brabrand har et meget tæt samarbejde med Aarhus Universitet og i øvrigt råder over ekstraordinært gode laboratorie- og testfaciliteter.

En af Duponts konkurrenter inden for Health and Nutrition er danske Chr. Hansen. Selskabets topchef Lars Frederiksen kunne for nylig i dagbladet Børsen fortælle, at Chr. Hansen også fremover vil fokuserer mere på ingredienser, som har en særlig sundhedsmæssig eller ernæringsmæssig effekt.

Ifølge Craig Binetti er efterspørgslen efter denne type produkter stor, og både DuPont og Chr. Hansen har allerede flere produkter på markedet.

Innovation i Danmark

»Danmark står centralt forskningsmæssigt, når det handler om udvikling af specialingredienser, der fremmer sundhed og ernæring eller er med til at øge fødevaresikkerheden. Derfor er det naturligt, at vi lægger vores innovationscenter i Danmark. De enkelte produkter bliver så udviklet i tæt samarbejde med kunderne på vores udviklingscentre rundt om i verden,« siger Craig Binetti.

Ud over Health and Nutrition-divisionen satser DuPont også stort på landbrugsområdet, hvor selskabet på visse områder konkurrerer med Novozymes agrarforretning. DuPont har dog svært ved at få en god indtjening på dette forrentingsområde.

Ud over landbrug og fødevareringre-dienser er kemiske produkter til blandt andet maling og emballage store forrentingsområder for DuPont. Endelig satser selskabet også på industrielle enzymer. Her er det begrænset, hvor mange oplysninger man kan få. Men koncernen har tilsyneladende helt integreret Daniscos enzymdivision Genencor, som lå i USA, i forretningen. DuPont er dog i lighed med hovedkonkurrenten Novozymes ramt af afmatningen i interessen for biobenzin i USA, viser årsregnskabet for 2012.