Amagerbanken øger indtjening og opjusterer

Der har været fart på i Amagerbanken i første halvår. Amagerbanken har øget basisindtjeningen med 37 pct., og banken hæver derfor forventningerne til hele året.

- Banken opnåede for 1. halvår 2007 en meget tilfredsstillende basisindtjening før nedskrivninger på 286,2 mio.kr. mod 208,4 mio.kr. året før. Kundetilgangen på både privat- og erhvervsområdet udviser en tilfredsstillende udvikling. Med henblik på at styrke den forretningsmæssige udvikling vurderer banken løbende mulighederne for de rigtige filialetableringer, også i lyset af den sammenhæng som det storkøbenhavnske område har med betydelige dele af Sjælland. Banken har den 1. marts åbnet en afdeling i Hellerup, skriver Amagerbanken i regnskabet. Banken venter nu en basisindtjening på mellem 500 og 520 mio. kr. mod tidligere 400-430 mio. kr.

RB-Børsen