Virksomheder klager for sent

Unfair. Danske virksomheder, der føler sig uretfærdigt behandlet, er ikke blege for højlydt at protestere og klage deres nød. Desværre sker det ofte alt for sent, når klagefristen er overskredet, og der intet er at stille op.

Det er altid en god idé at klage, hvis man følger sig uretfærdigt behandlet af konkurrenter, myndigheder eller leverandører.

Det hjælper bare ikke så meget, hvis man klager flere måneder efter, at man har fået en bøde for mangelfuldt arbejdsmiljø, eller konkurrenten har scoret det ombejlede udbud fra kommunen.

Alligevel er det at brokke sig alt for sent en typisk fejl, som langt de fleste virksomheder begår.

Og det er ifølge advokat Sven Petersen fra Dansk Erhverv dybt uheldigt, da mange sager bliver langt sværere at vinde, hvis klagefristen ligger langt tilbage i fortiden.

Dårlig kommunikation- Det er et generelt problem, at mange virksomheder simpelthen klager for sent over diverse uretfærdigheder. Det mindsker chancen for at få medhold i sidste ende, så derfor er det meget vigtigt at være opmærksom på at få sendt en klage af sted så hurtigt som muligt, siger Sven Petersen.

Han understreger, at klagebrevet dog ikke skal smides så hurtigt i postkassen, at virksomheden glemmer at læse sagen ordentligt igennem og måske ikke får den nødvendige rådgivning fra sin advokat eller andre.

Ifølge Sven Petersen må mange virksomheder nemlig også droppe deres klagesag, fordi de simpelthen ikke har læst eksempelvis kontrakten med en leverandør godt nok.

Hos Dansk Industri peger konsulent Sune Jensen på, at mange klager, som virksomheder retter mod det offentlige, i bund og grund skyldes dårlig kommunikation mellem parterne.

- En stor del af de danske virksomheder har oplevet store forståelsesproblemer, når de eksempelvis får et påbud eller en irettesættelse fra det offentlige, siger han og henviser til, at alt for mange virksomheder undlader at klage, når det er det offentlige, der er modparten.

- Virksomheder er ofte for beskedne i forhold til at klage over det offentlige, da det jo ofte er en stor kunde. Men så længe firmaerne blot kender deres rettigheder, er der ingen grund til at lade sig skræmme, siger han.

På baggrund af de ofte overskredne klagefrister opfordrer både Dansk Industri og Dansk Erhverv de danske virksomheder til at klage, så snart de mener, de har en sag.

Ofte behøver et klageskrift nemlig ikke at være voldsomt kompliceret.

- Som regel er det nok bare at skrive til en myndighed eller en virksomhed og gøre opmærksom på sin utilfredshed. Så har man gjort opmærksom på problemet, og det kan styrke ens sag senere hen i forløbet, siger Sune Jensen.