Sønderlemmende kritik af tilsyn med advokater: Nu er nye regler på vej

Bag nyt lovforslag, der skal skærpe tilsynet med advokater, ligger en rapport med en knusende kritik af det nuværende kontrol- og tilsynssystem med advokater. Blandt andet viser det sig, at advokater kan undgå tilsyn gennem hele deres karriere. Schlüter-sagen forbigås i tavshed.

En stærkt kritisk rapport om tilsynet med advokater tager afsæt i mediernes afsløring af, at forsvarsadvokater uddelte reklamegaver i landets fængsler. Rapporten fra revisions- og rådgivningsvirksomheden EY indeholder derimod intet om Schlüter-sagen, som længe havde været kendt og massivt omtalt, da Justitsministeriet satte EY i gang med at undersøge tilsynet. Advokaterne Johan Schlüter og Susanne Fryland svindlede med klienternes penge igennem flere år. Svindlen løb op i mere end 100 mio. kr. Fold sammen
Læs mere
Foto: Simon Læssøe
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

En ny rapport om Advokatrådets tilsyn med landets flere end 6.000 advokater er reelt én lang sønderlemmende kritik af tilsynet.

Eksempelvis fremgår det af undersøgelsen fra revisions- og rådgivningsvirksomheden EY, at en advokat med det nuværende tilsyn i teorien helt kan undgå tilsynsbesøg i samtlige år, han eller hun praktiserer som advokat.

Til sammenligning kontrolleres de største revisionshuse hver tredje år af Erhvervsstyrelsen, og advokater skal ligesom revisorer godkendes af staten.

Det fremgår også af EY-rapporten, at Advokatrådet har en målsætning om hvert år at komme på tilsynsbesøg hos ti pct. af advokatvirksomhederne og ti pct. af de virksomhedsansatte advokater.

Advokatrådet når ikke egne mål om tilsyn

Men ifølge rapporten, som Justitsministeriet har bestilt, gennemførte Advokatrådet i 2015 og 2016 kun tilsyn hos otte pct. af begge grupper. I 2017 var der kun tilsyn hos fem pct.

Og der er ellers noget at komme efter, viser rapporten. I 2017 var det således kun i 37 pct. af tilsynsbesøgene, at konklusionen var »OK«.  I de resterende 63 pct. var der grundlag for opfølgning.

Derfor finder EY det i sin rapport »bekymrende«, at Advokatrådet ikke har tænkt sig at tilføre tilsynet yderligere ressourcer. Særligt set i lyset af, at tilsynet sidste år fik endnu en opgave med skærpet tilsyn med forsvarsadvokater efter, at det i foråret 2017 kom frem, at nogle forsvarsadvokater, blandt andre Mette Grith Stage, delte reklamegaver ud til indsatte i landets fængsler.

»Ressourcerne fremstår p.t. at være utilstrækkelige,« konstaterer EY i sin rapport.

Fem personer står for den praktiske udførelse af tilsynsbesøgene, og et tilsynsbesøg varer normalt en-to timer, fremgår det.

EY-rapport om tilsynet med advokater

»Med den nuværende praksis for udvælgelse til tilsyn, er det dermed i teorien muligt for en advokat helt at undgå tilsyn i samtlige år vedkommende praktiserer. «


Advokatrådet har ifølge rapporten også mulighed for at gennemføre ekstraordinære eller risikobaserede tilsyn, hvor der for eksempel er bekymring for advokatens håndtering af klienternes penge. Men det sker yderst sjældent, hvilket undrer EY, som mener, det bør ske hyppigere. I 2015 var der fire sådanne tilsyn. I 2016 var der fem af slagen, fremgår det.

Samme, enkle skema til store og små kontorer

I rapporten kan man også læse, at tilsynet med alle landets advokatvirksomheder – store som små – foregår med udgangspunkt i samme skema.

Og der er selvsagt enorm forskel på en virksomhed som Bech Bruun med en omsætning på 745 mio. kr. og et enmandsbetjent advokatkontor.

Men selv efter et tilsynsbesøg er det ifølge EYs gennemgang ikke muligt at udlede af de udfyldte skemaer, hvor detaljeret den udførte kontrol har været. Er svarene i spørgeskemaet blot den tilsynsførendes gengivelse af, hvad advokaten har svaret? Eller er der foretaget yderligere kontrol? Svaret blafrer i vinden.

Og sådan kan man fortsætte læsningen om mangler, svagheder og forslag til ændringer og opstramninger af tilsynet med advokater, som ud fra EYs anbefalinger hverken er grundigt, ensartet eller godt dokumenteret og tillige rummer mulighed for den tilsynsførendes individuelle vurderinger og tilpasning af tilsynet til de konkrete omstændigheder.

Artiklen fortsætter efter faktaboksen.

Justitsministeriet, som står for beskikkelsen og dermed blåstemplingen af alle landets advokater, har taget kritikken alvorligt og omsat EYs anbefalinger til en stribe nye paragraffer i et lovforslag, som skal øge kontrollen og skærpe tilsynet med landets advokater for »at styrke tilliden til, at tilsynet er systematisk og effektivt,« som det hedder.

Schlütersagen forbigås i tavshed

Det er imidlertid også værd at hæfte sig ved, hvad der ikke står i rapporten. EYs rapport tager afsæt i sidste års afsløring af, at forsvarsadvokater uddeler reklamegaver i landets fængsler. Og forsvarsadvokater, herunder deres salærer, fylder meget i rapporten.

Til gengæld er rapporten kemisk renset for en beløbsmæssigt og formentligt også omdømmemæssigt endnu større og mere skadelig sag, nemlig Schlütersagen, som længe havde været kendt og massivt omtalt, da Justitsministeriet bestilte opgaven hos EY. En sag, som formentlig ikke har været befordrende for branchens samlede image, som er faldet støt siden 2010.

Artiklen fortsætter efter grafikken.

I Schlütersagen svindlede advokaterne Johan Schlüter og Susanne Fryland med klienternes penge igennem flere år. Svindlen løb op i mere end 100 mio. kr.

Advokattilsynet var endda på tilsynsbesøg i oktober 2014, mens svindlen stod på. Men fordi svindlen foregik via et selskab, Registrering Danmark, som lå uden for advokatvirksomheden, men som var ejet af advokaterne, skulle tilsynet ikke føre tilsyn med det. Tilsynet fører kun tilsyn med advokatvirksomhed og ikke med advokaters private sideaktiviteter.

Advokatrådets formand, Peter Fogh, mente derfor ikke, at tilsynet kunne klandres for at have sovet i timen.

»Nej, det mener jeg ikke, at vi har. Vi har et godt og effektivt tilsyn,« sagde Peter Fogh for nylig i Berlingske.

Advokater kan drive virksomhed uden om tilsynet

Det var et af Advokatrådets svar på en kritisk kronik i Berlingske, som advokat Eskil Nielsen har skrevet, og hvor han konstaterer, »at advokater kan drive virksomhed med alt muligt, som ikke er omfattet af tilsynet«. I kronikken stillede han blandt andet følgende spørgsmål:

»Har tilsynsmyndigheden med skandalen har spillet fallit? Hvordan kunne Johan Schlüter-skandalen slippe rent forbi tilsynets radarsystemer? Er kontrollen ude af trit med nutidens fordringer?«

Det manglende tilsyn med advokaters sideaktiviteter fik tidligere på ugen Socialdemokratiets retsfordfører, Trine Bramsen, til at opfordre justitsminister Søren Pape Poulsen (K) til at inddrage Schlüter-sagen og advokaters sideaktiviteter i det nye lovforslag.

»Jeg vil bede justitsministeren adressere det her problem, når vi førstebehandler lovforslaget i Folketinget. Jeg vil bede ham se på, hvad det er for opgaver, advokater må udføre, og overveje, om det eksisterende lovforslag kan udvides med et ændringsforslag, eller om der skal laves supplerende lovgivning,« har Trine Bramsen sagt til Berlingske.

Advokater fører tilsyn med sig selv

EY har også undersøgt, om advokattilsynet ligger bedst, hvor det ligger, nemlig inden for rammerne af Advokatsamfundet, hvor advokater fører tilsyn med advokater. Eller om det med fordel kunne flyttes til et offentligt tilsynssystem ligesom for revisorerne.

Til Advokatsamfundets store lettelse finder EY det mest hensigtsmæssigt, at tilsynet forbliver hos Advokatsamfundet, hvor det i praksis er Advokatrådet, der står for tilsynet. Det er dét punkt, som generalsekretær i Advokatsamfundet, Torben Jensen, særligt hæfter sig ved i EY-rapporten og ophøjer til en hovedkonklusion.

»Vi kan med tilfredshed konstatere, at rapportens hovedkonklusion er, at tilsynet med advokaterne ligger det rigtige sted, nemlig i Advokatsamfundet, og at der ikke er noget grundlag for at flytte tilsynet eksempelvis til en offentlig myndighed,« udtalte Torben Jensen i en kommentar på Advokatsamfundets hjemmeside, da lovforslaget midt i sommerferien blev sendt i høring.