SDO-lån skyld i hjælp til realkreditten

De faldende boligpriser har fået mange lån til at vokse ud over de tilladte 80 procent af boligernes værdi. Derfor er det nødvendigt med en redningskrans til 25 milliarder kroner til realkreditinstitutterne.

Læs mere
Fold sammen
De faldende boligpriser har gjort det vanskeligt at være realkreditinstitut. Jo mere ejendomspriserne falder, jo mere supplerende kapital skal realkreditinstitutterne stille som sikkerhed.

Og i et marked, hvor priserne er faldet i et par år i flere områder af landet, og sandsynligheden for stigende priser er lig chancen for at vinde i lotto, har realkreditten haft et ønske om også at blive omfattet af en statsgaranti på linje med den, som bankerne fik i bankredningspakke nummer et:

»Vi mener, det er en god aftale, fordi den efterkommer de ønsker, vi har haft,« siger direktør i Realkreditforeningen, Karsten Beltoft.

Redningspakken sikrer, at realkreditinstitutterne kan udstede obligationer – såkaldte junior covered bonds – frem til den 1. januar 2013 med en statsgaranti i ryggen. Prisen er en udgift på 0,9 procent af de beløb, som statsgarantien dækker.

Den anden del af redningspakken, som vurderes til at være af knap så stor vigtighed som statsgarantien, er muligheden for at få tilført penge – såkaldt hybrid kernekapital – fra staten for at understøtte realkreditinstitutternes solvens. Det vil ifølge realkreditten styrke realkreditudlånet. Men det er ejendomsmæglerne ikke overbeviste om:

»Jeg frygter, at pengene blot bruges til at stabilisere de finansielle institutters egne balancer. Der er ikke sikkerhed for, at vi øger lysten til udlån,« siger formand for Dansk Ejendomsmæglerforening, Steen Winther-Petersen.

Ejendomsmæglerne mener derfor ikke, at bankredningspakke nummer to giver danskere med en sund økonomi lettere adgang til lån.

Nødvendig hjælp
Lektor på Copenhagen Business School, Jens Lunde, mener, at det var nødvendigt for staten også at låne penge ud til realkreditinstitutterne:

»Ja, det vil jeg mene. Og det skyldes, at de faldende boligpriser sammen med den høje belåningsgrad i danskernes boliger vil medføre mange tab for realkreditinstitutterne fremover,« siger Jens Lunde.

Set i lyset af den nye redningspakke kalder han det for »bemærkelsesværdigt«, at udlånsvæksten hos realkreditinstitutterne fortsatte, selv da boligpriserne begyndte at falde i 2006 og 2007.

At det overhovedet er nødvendigt for realkreditinstitutterne at binde en ekstra del af egenkapitalen – altså stille supplerende kapital som sikkerhed – skyldes indførelsen af de såkaldte SDO-lån i sommeren 2007:

»Når boligpriserne falder, vokser SDO-lånene sig ud over de 80 procent af boligernes værdi, og så er det nødvendigt at binde noget mere af egenkapitalen,« siger Jens Lunde.