Nykredit fordobler overskud og opjusterer forventninger

Nykredit har haft et godt år indtil videre. Koncernen har over de første tre kvartaler af året oplevet en voldsom fremgang i sin drift, og den opjusterer sine forventninger til hele året med en halv mia. kr. - på trods af en milliardnedskrivning på Totalkredit.

Nykredit Flag og Logo på Under Krystallen på Kalvebod Brygge Fold sammen
Læs mere
Foto: Torben Christensen

Landets største realkreditkoncern Nykredit/Totalkredit har oplevet voldsom fremgang i sin drift i årets første tre kvartaler. Fremgangen i koncernens kerneforretning betyder, at Nykredit-koncernens samlede resultat før skat vokser med knap 1,6 mia. kr., hvilket næsten betyder en fordobling til 3,1 mia. kr. i forhold til den tilsvarende periode i fjor.

Den stærke fremgang udløser en opjustering af forventningerne til helårsresultatet på en halv mia. dk. på trods af, at koncernen på Finanstilsynets opfordring har lavet en goodwillnedskrivning på Forstædernes Bank - og derefter af egen drift på Totalkredit på næsten to mia. kr.

»Vi har drøftet goodwill med tilsynet over et års tid, og vi er kommet til en overensstemmelse. Tilsynet følte, at en nedskrivning er nødvendig på Forstæderne Bank, og så har vi selv besluttet af tage Totalkredit med, så der ikke er goodwill tilbage i vores regnskab. Vi har gjort det som en del af at skabe gennemsigtighed i »det nye Nykredit«, og det har den effekt, at egenkapital bliver mindre. Ikke andet. Det påvirker det ikke kapitalmål eller andet,« forklarer koncernchef i Nykredit Michael Rasmussen.

Da nedskrivningen på købet af Forstædernes Bank sker med tilbagevirkende kraft, er det kun nedskrivningen på købet af Totalkredit, der påvirker resultatet i dette regnskab.

Generelt er Michael Rasmussen tilfreds med regnskabet og udviklingen i Nykredit.

»Jeg er tilfreds med kerneforretningen, altså den del af forretningen som vi selv er herre over. Der går det fremad med både omkostninger og nedskrivning, og derfor tør vi også lægge en halv milliard på forventningen til året. Men vi skal altså også tjene nogle penge. Kapitalkravene er stigende, så det er bydende nødvendigt, at vi tjener noget mere,« siger koncernchefen.

Han peger også på udviklingen i realkreditforretning på privatsiden.

»Her har vi forøget vores markedsandel, selv om Jyske Bank-porteføljen er en afløbsportefølje. Men vi kan holde en ret stor andel af Jyske Bank-kundernes lån i huset. Der var 88 mia. kr., da processen begyndte, og der er nu omlagt 33 mia. kr. Så 6 ud af 10 lån ligger stadig i Totalkredit. Vi troede, at vi ville miste mere, så vi er stolte over, at vi har beholdt så mange,« siger han.

Koncernen oplyser i sin kvartalsmeddelelse, at det samlede resultat ud over kerneforretningen også medregner faktorer som beholdningsindtjeningen, regulering af goodwill samt effekten af de meget omstridte swapaftaler, som koncernens bank har solgt til blandt andet andelsboligforeninger og landmænd.

En del sager bliver i øjeblikket bedømt af domstolene, og Nykredit-koncernen har hensat henved fem mia. kr. til eventuelle tab på området. Men helt specifikt for denne periode på tre kvartaler har renteswaps givet et positivt resultat på 212 mio. kr., hvor renteswaps i den tilsvarende periode i 2014 gav en udgift på knap 2 mia. kr.

Forklaringen er, at Nykredit hensætter et beløb til især de juridiske og økonomiske risici, som renteswapaftalerne udgør for andelsboligforeningerne. En renteswap er skruet sådan sammen, at den får en negativ værdi for en andelsboligforening, når renten falder, som den gjorde, siden hovedparten af swapaftalerne blev udstedt i årene lige inden finanskrisen.

Hvis Nykredit bliver gjort ansvarlig for den negative værdi i andelsboligforeningerrne, så ender tabet hos Nykredit. Men når renten stiger, som den gjorde i årets 2. kvartal, så kan Nykredit tilbageføre en del af hensættelsen.

Ud over at værdiregulere i forhold til renteudviklingen har Nykredit i regnskabet lavet en generel reservation på 309 mio. kr., som ifølge regnskabsmeddelelsen skal dække »generelle risici på swapområdet.«

»Det skal bemærkes, at reservationen i betydeligt omfang er foretaget for at dække risikoen for, at Nykredit taber en række retssager på andelsboligområdet, uanset at det forventes, at retssagerne falder ud til Nykredits fordel. På længere sigt er det forventningen, at størstedelen af reservationen kan indtægtsføres,« skriver Nykredit i sin meddelelse.

TV: Stor fremgang hos Nykredit