Nu truer regeringen med at bryde energiforlig

Regeringen er klar til at sprænge energiforliget, hvis forligspartierne ikke kan enes om at finde 60 mia. kr. til at finansiere afskaffelsen af PSO-afgiften. Forligspartier afviser at anvise milliardbesparelserne.

Til at erstatte de 70 PSO-milliarder har regeringen har fundet ti milliarder kroner. Hvor de sidste 60 mia. kr. skal findes, ville hverken Troels Lund Poulsen med blåt slip og foldede hænder eller Lars Christian Lilleholt med grønt slip og samme håndstilling – trods gentagne spørgsmål – svare på. Fold sammen
Læs mere

Selv med regeringens oplæg til at droppe byggeriet af kystnære vindmøller forestår nu et politisk slagsmål om at finde de sidste 60 mia. kroner til at finansiere en afskaffelse af den omstridte PSO-afgift.

Stridens kerne er, at Venstre vil afskaffe den afgift, som borgere og virksomheder betaler over elregningen. Afgiften bruges til bl.a. at støtte den grønne omstilling i form af vedvarende energi som vindmøller. Problemet er – set med regeringen øjne – at elpriserne de seneste år er faldet markant, hvorfor PSO-udgifterne er vokset tilsvarende. Afgiften ventes således at koste 70 mia. kr. over de næste ti år.

Regeringen agter derfor at gøre kort proces og droppe etableringen af en række kystnære havvindmøller, forklarede erhvervsminister Troels Lund Poulsen (V) og energiminister Lars Christian Lilleholt (V) på et pressemøde fredag.

Det giver en besparelse på syv mia. kr. Tilskud til virksomhedernes grønne omstilling gennem den såkaldte VE-pulje skal droppes og spare to mia. kr. Endnu en mia. skal skaffes ved energibesparelse.

Men det giver kun i alt ti mia. kr., og hvor de sidste 60 mia. kr. skal findes, ville hverken Troels Lund Poulsen med blåt slip og foldede hænder eller Lars Christian Lilleholt med grønt slip og samme håndstilling – trods gentagne spørgsmål – svare på.

»Vi har nu givet nogle bud på, hvordan vi kan gøre regningen mindre,« siger Troels Lund Poulsen og tilføjer, at de andre partier bag energiforliget må komme deres bud på, hvordan statskassen skal stemme:

»Dér lytter vi selvfølgelig til, hvad partierne har af forslag. Men vi siger, at det skal være en finanslovsløsning, og det kan man, som man ved, gøre på mange måder.«

Forlig i fare

Regeringens repræsentanter lægger ikke skjul på, at det kan blive nødvendigt at sprænge energiforliget fra 2012 – med Socialdemokratiet, SF, de Radikale, Enhedslisten, Dansk Folkeparti og de Konservative. Direkte adspurgt om den mulighed, svarer Lars Christian Lilleholt:

»Vi ser meget, meget gerne, at denne her opgave kan løses inden for energiaftalen. Og det lægger vi også op til med forhandlingerne i den kommende tid. Men det er også klart, at hvis det ikke kan lade sig gøre at finde en løsning hér, er der – som man kender det i dansk politik – en ny situation.«

Han tillægger det afgørende betydning, at økonomien i energiaftalen er skredet: Da den blev indgået, var forventningen, at PSO-omkostningen ville være fire mia. kr. i 2016. Regningen er nu på 8,3 mia. kr.

Dertil kommer, at EU-Kommissionen har erklæret PSO-afgiften i strid med EU-reglerne, fordi udenlandske producenter af strøm ikke har adgang til den støtte til vedvarende energi, som indtægterne fra afgiften giver adgang til.

Forligspartier protesterer

Tilbage står den anseelige opgave at finde de resterende 60 mia. kr. I forbindelse med annonceringen af afskaffelsen af PSO-afgiften tidligere på ugen luftede regeringen tanker om at finansiere manøvren ved at hæve personskatterne.

Det fik de Konservatives formand, Søren Pape Poulsen, til at stille et ultimatum: En løsning, der indebærer en skattestigning, bliver uden konservative stemmer.

Dansk Folkepartis finansordfører, René Christensen, er enig i at droppe PSO-afgiften, men påpeger, at »regeringen kun peger på en meget lille del af løsningen ved at pege på de ti milliarder.« Han vil dog heller ikke selv pege på, hvor de seks mia. kr. om året skal findes.

Hos forligspartierne i rød blok – Socialdemokraterne, SF, de Radikale og Enhedslisten – nægter man at finde de 60 mia. kr. til finansieringen, som regeringens efterspørger. Samstemmende understreger partierne, at der ikke må slækkes på de grønne ambitioner.

»Vi forhandler gerne om den samlede regning på 70 milliarder kroner, men regeringen har et ansvar for at fremlægge konkrete bud på, hvordan man løser det her problem. Hvis regeringen agter at lave en sort løsning, som den har fremlagt i dag, så er der ingen partier i forligskredsen, der har lyst til at bakke op,« siger socialdemokraternes finansordfører Benny Engelbrecht.

Også SF-formand Pia Olsen Dyhr melder sig klar til forhandlinger, men ser yderligere energiafgifter som en vej frem. De Radikale er »lodret uenige« i regeringens spareplan, fordi den ifølge finansordfører Martin Lidegaard blandt andet vil underminere Danmarks førerposition inden for grøn energi.

Hvis energiforliget bliver sprængt, melder Liberal Alliance sig klar til at levere stemmer til en løsning, så længe den ikke indeholder skattestigninger, oplyser partiets finansordfører Ole Birk Olesen.

Regeringen skal have en løsning på plads senest til årsskiftet.