Novo Nordisk dømt for ulovlig reklame i Danmark

En pressemeddelelse fra Novo Nordisk ligner så meget reklame, at Sø- og Handelsretten har forbudt den.

En pressemeddelelse fra Novo Nordisk ligner så meget reklame, at Sø- og Handelsretten har forbudt den. Fold sammen
Læs mere
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Novo Nordisk har fået et juridisk rap over nallerne af Sø- og Handelsretten. Selskabet har forbrudt sig mod loven om, at man ikke må reklamere for receptpligtig medicin.

Novo Nordisk skal trække én pressemeddelelsen tilbage og betale konkurrencen Sanofi Aventis - der har trukket Novo Nordisk i retten - for sagsomkostninger.

»Thi kendes for ret: Novo Nordisk A/S forbydes at anvende de som bilag 1 og 16 fremlagte skrivelser.«

»Novo Nordisk A/S skal inden 14 dage betale 40.300 kr. i sagsomkostninger til Sanofi-Aventis Denmark A/S og Sanofi-Aventis Deutschland GmbH i forening, lyder det af dommen. «Sagen omhandler en pressemeddelelse, som Novo Nordisk udsendte 15. september sidste år under overskriften: »Tresiba studie viser, at mennesker med type 2-diabetes, som undgår alvorlig hypoglykæmi, har nedsat risiko for dødsfald«.

Tresiba er Novo Nordisks nyeste insulin og hypoglykæmi er drastiske fald i blodsukkeret, som patienter med sukkersyge kan opleve.

Retten har fundet, at pressemeddelelsen ikke lever op til den undtagelse i loven, der lader medicinalselskaber udsende pressemeddelelser, der »indeholder saglig, kortfattet information om et lægemiddel« rette mod professionelle.

»Pressemeddelelsen må således anses for at være en lægemiddelreklame for Tresiba i strid med lægemiddelloven,« skriver Sø- og Handelsretten.

Retten har også fundet, at pressemeddelelsen sammenligner Novo Nordisks produkt med konkurrentens.

Baseret på det studie, meddelelsen omtaler, finder retten heller ikke, at der er belæg for påstanden i rubrikken om, at der er en direkte årsagssammenhæng mellem alvorlig hypoglykæmi og efterfølgende død.

»Der er således heller ikke videnskabeligt belæg for at antage, som det er anført i pressemeddelelsen, at Tresiba medfører signifikant færre udsving i blodsukkerniveauet og dermed underforstået en lavere dødelighed sammenlignet med Sanofi-Aventis´ insulinprodukter Lantus.«

»Pressemeddelelsen er således vildledende i den form og opbygning, som den antager, og den må anses for at være en reklame for Tresiba,« skriver Sø- og Handelsretten.