Løs klodens største udfordringer: 400 mia. kr. i spil for danske virksomheder

De danske virksomheder, der kan skabe innovative og bæredygtige løsninger, kan se frem til at få andel i et gigantisk milliardmarked. Ny rapport konkluderer, at Verdensmålene åbner nye forretningsmuligheder for danske virksomheder på op mod 400 milliarder kroner.

Forurening, mangel på rent drikkevand og klimaforandringer. Kloden har nok at slås med for tiden, hvilket har ført til en stærkt stigende efterspørgsel på produkter og løsninger, der kan skabe en mere bæredygtig verden. På billedet bader en filippinsk dreng i Manila-bugten. Fold sammen
Læs mere
Foto: RITCHIE B. TONGO

Internationale ledere fra Øst til Vest taler om det. Danske politikere på Christiansborg taler om det, og det samme gør sig gældende på ledelsesgangene i de absolut største selskaber i verden. Hvordan løser vi de største og helt fundamentale udfordringer, som kloden står over for?

Det handler blandt andet om overbefolkning, klimaforandringer, mangel på fødevarer og adgang til rent vand. Men hvor der er udfordringer, er der muligheder. Og det globale marked for bæredygtige løsninger vokser massivt i disse år. Ifølge en helt ny rapport, der i dag lanceres af udviklingsminister Ulla Tørnæs (V) og erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) står de danske virksomheder, der arbejder med løsninger og produkter, som læner sig op ad FNs 17 Verdensmål, i en gunstig situation.

Rapporten bærer den engelske titel »The Sustainable Development Goals – A World of Opportunities for Danish Businesses«, hvilket løst oversat betyder, at Verdensmålene repræsenterer en verden af muligheder for danske virksomheder. Den anslår, at Verdensmålene åbner nye forretningsmuligheder for danske virksomheder på op mod 400 milliarder kroner frem mod 2030. Det potentiale kan virksomhederne realisere, hvis de kan erobre en andel af de nye muligheder svarende til Danmarks andel af den globale handel i dag, lyder det i rapporten.

Stigende efterspørgsel

Ifølge rapporten repræsenterer Verdensmålene et nyt globalt paradigme, hvor udviklingslandenes behov og forretningsmuligheder i stigende grad bliver to sider af samme sag. Rapporten slår ligeledes fast, at virksomheder, der kan levere løsninger, som flugter med Verdensmålene, allerede i dag oplever en stigende efterspørgsel. Og den udvikling vil kun tage fart de næste år frem.

»Det er helt afgørende, at vi leverer på Verdensmålene – og dermed sikrer en bæredygtig fremtid for os alle. Danske virksomheder er verdensmestre i mange af de bæredygtige løsninger, der skal til. Den økonomiske vækst og efterspørgslen stiger mest på vækst-og udviklingsmarkeder. Derfor vil vi meget gerne se danske virksomheder komme tidligt ind, udnytte mulighederne og de fordele, det giver at være i front,« siger Ulla Tørnæs.

Vækst- og udviklingslandene vil ifølge rapporten udgøre 62 pct. af de globale markedsmuligheder i 2030. Det hænger sammen med, at den økonomiske vækst i netop de lande er dobbelt så stor som på traditionelle, danske eksportmarkeder. Samtidig er disse lande på et udviklingsstadie, hvor store dele af befolkningen endnu ikke har adgang til f.eks. rent vand og elektricitet. I takt med at væksten stiger, ventes disse uopfyldte behov at skabe en reel efterspørgsel på bæredygtige løsninger.

Danmarks udviklingsminister Ulla Tørnæs (tv.) har stor tiltro til danske virksomheders innovationsevne og den rolle de kan spille i at løse nogle af klodens store udfordringer. I fteråret besøgte hun Kenya sammen med Kronprinsesse Mary. Besøget havde fokus på kvinder og pigers ligestilling, hvilket er et af FN's verdensmål. Danmark har haft et udviklingsengagement i Kenya siden landets uafhængighed i 1963. Fold sammen
Læs mere
Foto: Mads Claus Rasmussen/ Ritzau Scanpix.

»Målgruppen for rapporten er faktisk især danske små- og mellemstore virksomheder. Mange af dem har stor innovationskraft, de er meget agile og mange har bæredygtighed i fokus. Det gælder både etablerede små- og mellemstore virksomheder og helt nye iværksættere. Det er klart, at fjerne markeder i vækst- og udviklingslande ikke er for alle. Men jeg oplever en stigende interesse fra netop små- og mellemstore virksomheder, både for Verdensmålene og for udviklingsmarkeder. Og vi vil rigtig gerne have dem i spil, det er godt både for Verdensmålene og for Danmark,« siger Ulla Tørnæs.

Hun henviser til, at partnerskaber er en nøgle til at komme ind på nye markeder og så kan særlige eksportfremme programmer for små- og mellemstore virksomheder også give et skub i rette retning.

Katalog over forretningsmuligheder

»Helt grundlæggende handler det om, at se det her som en forretningsmulighed, og det er jo guf for iværksættere,« forklarede Peter Kofler, der er formand for Dansk Iværksætter Forening, i efteråret.

Det gjorde han i forbindelse med den årlige danske Iværksætteruge, der havde fokus på, hvordan danske iværksættere netop kunne læne sig op ad Verdensmålene og skabe unikke løsninger og vækst. Det skete blandt andet gennem en idékonkurrence, hvor iværksættere konkurrerede om at forklare deres forretningsidé inden for FNs verdensmål.

Peter Kofler beskrev ved den lejlighed Verdensmålene som et behovskatalog med uudtømmelige forretningsmuligheder for iværksættere.

Rapporten skriver, at danske virksomheder har særlige styrkepositioner inden for centrale udviklingssektorer som vand, energi, fødevarer, byer og cirkulær økonomi. I vækst- og udviklingslandene er det netop disse sektorer, der efterspørger løsninger.