Lettere at give dyr antibiotika

Hårde hug fra Forbrugerrådet og dyrlægeforeningen til fødevareminister Eva Kjer Hansen (V), der vil give landmænd lettere adgang til at antibiotikabehandle deres syge dyr. De nye regler kan i yderste konsekvens føre til flere dødsfald hos danskerne.

Det nye regelsæt fra Fødevareministeriet vil i nogle landbrug betyde en halvering i antallet af de obligatoriske dyrlægebesøg. Fold sammen
Læs mere
Foto: Søren Bidstrup
Forbrugerrådet, førende veterinæreksperter og dyrlæger frygter nu alvorligt for konsekvenserne af, at fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) åbner for, at konventionelle landmænd med malkekvæg og svin selv stiller diagnoser på deres syge dyr. Reglerne vil samtidig give landmændene lettere adgang til at give deres dyr antibiotika.

Topchefen i Forbrugerrådet, Rasmus Kjeldahl, er vred over ministerens nye lempeligere antibiotikaregler: »Set med forbrugernes øjne er det her en meget betænkelig udvikling. Forbrugerne har en klar forventning om, at dansk landbrug gør alt, hvad der overhovedet kan gøres for at begrænse antibiotikaforbruget. De nye regler kan godt skræmme forbrugerne fra at spise svinekød, fordi der kommer mindre kontrol med brugen af antibiotika. Med det her lægger ministeren op til et meget betænkeligt kursskifte,« siger Forbrugerrådets topchef, direktør Rasmus Kjeldahl.

Færre dyrlægebesøg
I dag er det dyrlægerne, der stiller diagnoserne. Med et nyt udspil om dyrlægernes rådgivning og brug af antibiotika, der er lige på trapperne, vil Eva Kjer Hansen give ikke-økologiske landmænd på store intensive industrilandbrug øget adgang til selv at give deres dyr antibiotika.

Samtidig vil dyrlægernes obligatoriske kontrol og rådgivning hos landmændene blive svækket alvorligt med de nye og mindre restriktive veterinærregler. Bl.a. bliver antallet af dyrlægebesøg i store besætninger med malkekvæg halveret fra de nuværende 52 til fremover 26 årlige besøg.

Store svinebesætninger skal i fremtiden kun have ni mod i dag 12 dyrlægebesøg.

Risiko for dødsfald
Dyrlægeforeningen advarer om, at landbrugets anvendelse af antibiotika med de nye lempeligere veterinærregler direkte kan komme ud af kontrol og øge udviklingen af resistente bakterier mod antibiotika. Både dyrlægeforeningen og andre veterinæreksperter peger på, at en mere lemfældig og øget brug af antibiotika i landbruget i yderste konsekvens kan føre til, at flere mennesker dør af almindelige infektioner, fordi de har bakterier, der er resistente mod lægemidler. Årsagen er, at resistens mod antibiotikabakterier i dyr kan overføres via mælkeprodukter og kød. Kritikken går på, at det vil blive sværere at behandle visse infektionssygdomme med antibiotika. Når der er stigende risiko for, at de bakterier, medicinen er udviklet til at slå ned, bliver i stand til at modstå behandling, kan det resultere i, at helt almindelige infektioner ikke kan behandles. I yderste konsekvens betyder det, at flere patienter dør.

Overlæge: »Pas på«
På verdensplan er der et stort overforbrug af antibiotika. Resultatet er, at der udvikles bakterier, der er modstands­dygtige over for antibiotika. I de baltiske lande har over en tredjedel af befolkningen resistente bakterier for visse former for antibiotika. I dag er resistensproblemet kun meget begrænset i Danmark.

»Jo lettere adgang landmænd har til medicin, jo mere medicin bliver der brugt. Et større forbrug vil give en større resistensudvikling. Fødevareministeren er inde på en glidebane med det her udspil. Jeg forstår ikke, ministeren tør løbe den risiko. I dag har landbruget betydelige eksportindtægter, fordi der er tale om lødige produkter,« siger formanden for Den Danske Dyrlægeforening, Arne Skjoldager.

Overlæge på Statens Serum Institut Kåre Mølbak er enig med dyrlægeforeningens formand: »Det er vigtigt, at antibiotikaforbruget ikke løber løbsk,« siger Kåre Mølbak.

Det var ikke muligt at få en kommentar fra fødevareminister Eva Kjer Hansen (V). Fra ministeriet henvises der til Fødevarestyrelsen og herfra lyder meldingen, at kritikerne er en postgang for tidligt ude: »Deres udmelding kommer midt i et projektforløb, hvor der endnu ikke foreligger en færdig afrapportering. Vi forventer at kunne afrapportere til det politiske system ved udgangen af første kvartal i år, siger kontorchef i Fødevarestyrelsen, Per S. Henriksen