Dyrlægeforening: Trussel mod danskernes sundhed

Målet med sidste års veterinærforlig mellem regeringspartierne, DF og R var, at der skulle tages hensyn til fødevaresikkerheden, folkesundheden og dyrevelfærden. Nyt udspil fra fødevareministeren vil forringe fødevaresikkerheden, true folkesundheden og dyrenes velfærd, mener dyrlægerne.

Læs mere
Fold sammen
Fødevareminister Eva Kjer Hansen (V) arbejder i disse uger på at færdiggøre et politisk udspil, hvor dyrlægernes sygdomsrådgivning over for landbruget svækkes.

Nye lempeligere regler vil betyde færre dyrlægebesøg hos landmænd, at landmænd selv stiller diagnoser på syge dyr samt at landmænd i øget omfang selv giver antibiotika til malkekvæg og svin.

Ifølge dyrlægernes fagforening, Den Danske Dyrlægeforening, vil forbrugernes fødevaresikkerhed blive forringet, bl.a. fordi landmændene selv får mulighed for at give mere antibiotika til dyrene. Foreningen hævder også, at danskernes sundhed er truet.

Udspil næsten færdigt
Udspillet er ved at blive pudset færdig, efter at regeringen, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre den 22. august 2008 indgik et veterinærforlig. Målet med forliget var, at der både skulle tages hensyn til fødevaresikkerheden, folkesundheden og dyrevelfærden i besætningerne. I forligsteksten står der, at resistensudviklingen ikke må forringes og der ikke må ske "ubegrundede ændringer" i medicinforbruget.

"I disse år kæmper man i Danmark hårdt for at undgå resistens mod antibiotika. Derfor skal der holdes fast i det stramme medicinforbrug og dyrlægekontrol på dette område," fastslår foreningen i en kommentar.

Dyrlægerne peger desuden på, at der med de nye regler fare for, at dyrenes velfærd bliver presset. Mere sjældne dyrlægebesøg vil øge risikoen for fejldiagnosticering og fejlbehandling, der kan føre til unødig forlængelse af dyrenes sygdomsperioder. Dyrlægeforeningen anfører desuden, at overvågning af smitsomme sygdomme forringes.

Alvorlige smitsomme husdyrsygdomme som svinepest og mund- & klovesyge vil ikke blive opdaget i tide, med mindre dyrlægen har løbende og hyppigt tilsyn med besætningerne som i dag, fastslår dyrlægeforeningen.