Højere aktieskat gælder fra nytår

Skattestoppet gælder ikke for folk, der ejer aktier. De får et skattesmæk - med tilbagevirkende kraft. Skattestop er blevet til skattehop.

Den højere og mere barske skat på gevinster fra aktier kommer til at virke med tilbagevirkende kraft. Det betyder, at den kommer til at gælde fra den 1. januar 2007, oplyser Skatteministeriet.

Skatten hæves fra 43 procent til 47,5 procent for den del af aktieindkomsten, som overstiger 45.500 kroner i år. Det vil ramme tusindvis af danskere, som har penge placeret især i udenlandske aktier.

Direktør for Nordea Invest, Claus Jørgensen, siger således, at den lavere skat på danske selskaber - som sænkes fra 28 til 22 procent - alt andet lige burde gøre værdien af danske virksomheder større og føre til kurshop på danske aktier. Det vil nogenlunde opveje den højere skat på aktiegevinster.

»Men rigtigt mange danskere har også sparepenge placeret i udenlandske aktier. De kommer til at betale mere i skat. De får ikke nogen gevinst fra den lavere selskabsskat, men alene en højere skat,« siger Claus Jørgensen.

Han tilføjer, at det godt kan blive til rigtigt mange penge, der skal betales mere i skat, eftersom det er alle gevinster på aktier, der er samlet sammen over de sidste mange år, der nu skal betales en højere skat af ved salg og realisering.

»Så der er tale om et klart skatteløft. Skatten stiger på aktiegevinster, og det med et ikke helt ubetydeligt beløb,« siger Claus Jørgensen.

Alt omfattet

Før de nuværende regler med 28 og 43 procent i skat af aktiegevinster trådte i kraft, blev aktiegevinster beskattet som kapitalindkomst og dermed med en skattesats, der gik fra 32 til 59 procent.

Holdt man sin gevinst under visse beløbsgrænser, og havde man aktierne i mere end tre år, kunne man endda slippe helt for at betale skat. Så de nye regler, hvor man kan komme helt op på 47,5 procent i skat, er en stramning også i forhold til dengang, og kan godt betyde en del, hvis man har sparet en pæn portion penge sammen til pension eller lignende.

Det er kun skatten på aktiegevinster fra frie midler, der hæves. Skatten på afkast fra aktier i pensionsdepoter er endnu på 15 procent.

Realiserer man aktier med en gevinst på 100.000 kroner, vil de nye regler betyde, at man kommer til at betale 2.452,50 kroner mere i skat end ved den tidligere beskatningsmetode.

Også hvis man realiserer gevinster som disse i begyndelsen af året, efter kurserne var steget meget kraftigt, rammes man, eftersom de nye regler kommer til at gælde for indkomståret 2007.

Det er ikke kun kursgevinster, men også udbytter og andre former for aktiegevinster, der er omfattet af de nye regler og den mere barske beskatning.