Havari­inspektør: Jeg blev fyret efter opgør om DSB

En tidligere ansat hos statens sikkerhedsvagthund, Havarikommissionen, mener, at et internt opgør om brandsikkerheden i DSB-tog var medvirkende til, at han blev fyret i 2014. Oplysningerne sår tvivl om uafhængigheden af Havarikommissionen, der skal holde øje med sikkerheden for fly- og togpassagerer.

Der har været brand i adskillige DSB-tog de seneste år. Havarikommissionen langer ud efter sikkerheden. Senest udbrød der brand i en togvogn i Odense i oktober. Foto: Michael Bager Fold sammen
Læs mere
Lyt til artiklen

Vil du lytte videre?

Få et Digital Plus-abonnement og lyt videre med det samme.

Skift abonnement

Med Digital Plus kan du lytte til artikler. Du får adgang med det samme.

13. oktober i Nyborg. 20. oktober i Odense. 31. oktober i Farris. Og 2. november i Odense igen. Inden for et meget kort tidsrum i efteråret 2016 har der været en række brande i DSBs IC3-tog. Årsagerne er endnu ukendte, men der peges blandt andet på, at det skyldes, at IC3-materiellet er ved at være slidt ned.

Allerede i 2009 var der mange brande i IC3-tog, og bekymringen var, at der kunne gå ild i togene, når de kørte under Storebæltstunnelen. Statens uafhængige sikkerhedsvagthund, Havarikommissionen, iværksatte derfor en undersøgelse af brandene, og daværende havari­inspektør Søren Groth blev sat på opgaven.

Ifølge Søren Groth var et internt opgør i Havarikommissionen om netop den rapport og brandsikkerhed hos DSB en medvirkende årsag til, at han efterfølgende – i 2014 – blev fyret fra Havarikommissionen. I Berlingske beskylder han i dag ledelsen af Havarikommissionen for at ligge under for pres fra DSB.

De motortekniske fejl

I forbindelse med arbejdet med rapporten om brandene viste det sig, at motortekniske fejl var blandt årsagerne til brande og røg. Fejl som løbende blev rettet af DSB.

Søren Groth anbefalede alligevel, at DSB opdaterede brandalarmerne i 96 IC3-tog, da de gamle var forældede. Endvidere anbefalede han, at DSB installerede brandalarmer i 44 ER-tog, som slet ikke havde brandalarmer om bord. Endelig anbefalede den daværende havariinspektør, at DSB i det hele taget fulgte op på de mange tilfælde af brand og røgudvikling i DSB-togsæt.

Under en retssag om sin afskedigelse fortalte Søren Groth i 2015, at Havarikommissionens chef, Martin Puggaard, løbende blandede sig i hans arbejde med DSB-rapporten og forlangte væsentlige dele fjernet. Herunder den tekniske argumentation for anbefalingen om nye eller opdaterede brandalarmer.

Det afviste Søren Groth, og ifølge ham blev uenigheden om DSB-rapporten en væsentlig del af hans opgør med Martin Puggaard.

»Det er mit indtryk, at Martin Puggaard ikke brød sig om at lægge sig ud med DSB. Installering eller opdatering af brandalarmer kunne løbe op i et tocifret millionbeløb og skabe øget ressourceforbrug i Trafikstyrelsen. Så det kunne blive dyrt for DSB,« siger Søren Groth.

Opgøret endte med, at Søren Groth blev afskediget for samarbejdsvanskeligheder i 2014 efter otte år som havariinspektør. Fyringen førte i 2015 til en retssag, som Søren Groth tabte ved Københavns Byret. Sagen er anket til landsretten.

Den forhenværende havariinspektørs udtalelser er opsigtsvækkende, da de sætter spørgsmålstegn ved uafhængigheden af Havarikommissionen.

Mandag kunne Berlingske afsløre, at en ulykkesrapport om en ulykke i Vejle er blevet stærkt forsinket, blandt andet på grund af voldsom kritik fra DSB, der var meget utilfreds med de første konklusioner fra Havarikommissionen om ulykken.

Anbefalinger forsvandt fra rapporter

Ifølge Dansk Jernbaneforbund har DSB i Vejle-sagen lagt et meget hårdt pres på Havarikommissionen.

Kommissionen er en »uafhængig« myndighed, som skal holde øje med sikkerheden for fly- og togpassagerer i Danmark, men organisatorisk ligger den under Transport- og Bygningsministeriet, som også ejer DSB.

Da rapporterne om brandene i DSB-togsæt blev offentliggjort i 2014 og 2015 – nogle måneder efter Søren Groths afskedigelse – var hans anbefalinger om nye eller opdaterede brandalarmer samt løbende opfølgning på ulykker og hændelser forsvundet. Havarikommissionen nøjedes med at anbefale, at DSB gennemgik brandsikringen i togene.

Bo Haaning, souschef i Havarikommissionen, afviser, at anbefalingerne i rapporten forsvandt efter pres fra DSB.

Ifølge Bo Haaning er han blot uenig med Søren Groth i, at Havarikommissionen skulle anbefale virksomme brandalarmer i DSB-tog. Det er ikke Havarikommissionens opgave at anbefale specifikke og konkrete løsninger, siger han:

»Havarikommissionen peger på potentielle huller i sikkerheden, som vi har konstateret i forbindelse med vores undersøgelser. Trafik- og Byggestyrelsen er som sikkerhedsmyndighed ansvarlig for at vurdere om og hvilke tiltag, der konkret skal gennemføres,« siger souschef Bo Haaning.

Havarikommissionen endte med at anbefale, at Trafikstyrelsen sammen med DSB revurderede »behovet for brand- og røgdetektering, røgdetekteringsanlæggets funktionalitet og anvendelse som sikkerhedsbarriere« i IC3-togene.

For de elektriske ER-tog, som kører uden brandalarmer, anbefalede Havarikommissionen, at Trafikstyrelsen sammen med DSB »gennemfører risikovurdering af brandforhold på ER-togsæt, herunder en vurdering af behov for detekteringsforanstaltninger«.

Den løsning er ifølge Søren Groth langtfra er god nok:

»At Trafikstyrelsen sammen med operatøren DSB skal finde en løsning, er »en sang«. Trafikstyrelsen har ikke den ekspertise, der skal til i de konkrete løsninger. Styrelsen udstikker overordnet retningslinjer,« siger han.

En »særlig tavshedspligt«

Berlingske har forelagt Søren Groths oplysninger om tilblivelsen af brandrapporterne for Havarikommissionens chef Martin Puggaard.

»Havarikommissionen og dens medarbejdere, herunder tidligere medarbejdere er underlagt en særlig tavshedspligt, som betyder, at vi ikke må udlevere eller udtale os om specifikt materiale og dokumentation, som ikke er omfattet af en offentliggjort rapport eller redegørelse,« siger Martin Puggaard.

»Derfor må vi i offentligheden ikke forholde os til udsagn, gisninger, påstande og antagelser,« siger chefen for Havarikommissionen.