Giganternes sammenstød

En efterårsdag i 1931 sætter Danmarks to mest betydningsfulde erhvervs-personer sig over for hinanden – et møde, som betyder enden på forbindelsen mellem de to.

Foto fra bogen. Fold sammen
Læs mere
Foto: Billeder fra bogen om Ôø?K

H. N. Andersen er 79 år, da han en efterårsdag i 1931 får et overraskende besøg på sit kontor i Holbergsgade. Erhvervsmanden er tæt forbundet til kongehuset og er en af de mest magtfulde danskere, efter at han siden århundredskiftet har opbygget det enorme forretningsimperium med navnet Østasiatisk Kompagni. Men den dag får han besøg af en gæst fra den samme liga, da Arnold Peter Møller træder ind på hans kontor.

De to ikoniske erhvervsmænd sætter sig over for hinanden til det, som skal udvikle sig til alt andet end en hyggelige sludder og for altid bryder forbindelsen mellem de to.

A.P. Møller kommer i et alvorligt ærinde. Han er, ud over at drive sin egen forretning, bestyrelsesformand for Den Danske Landmandsbanken – en post, han fik, efter at han var med til at redde banken, som siden blev til Danske Bank. Skibsrederen er bekymret. Bankens lån til ØK er fyldt med risiko, efter at den store danske virksomhed er ramt af et enormt dyk i råvarepriser i en verdensøkonomi, der er presset af uroen oven på krakket på Wall Street to år tidligere.

A.P. Møller gør det klart for H. N. Andersen, at banken vil skærpe ØKs kreditfrister og skære ned på omfanget af de lån, banken vil yde til det store konglomerat. H. N. Andersen er målløs. Han er ikke vant til at blive talt til på den måde og tager kraftig afstand fra de pludselige krav. Ikke mindst er han overrasket over skibsrederens hårde tone – så meget, at han senere bemærker:

»Siden da har jeg ikke personligt haft nogen forbindelse med hr. skibsreder A.P. Møller.«

Mødet slutter, og H. N. Andersen tager umiddelbart efter kontakt til landmandsbankens ordførende direktør, Oluf Nielsen. Og når ØK-direktøren kalder, reagerer man hurtigt. Bankdirektøren haster derfor til ØKs hovedkontor.

Oluf Nielsen slår fast, at han ikke har haft nogen viden om A. P. Møllers besøg, som han med det samme betegner som ukorrekt. Han tager afstand fra den måde, skibsrederen har formidlet sit budskab på, men Oluf Nielsen undlader at tage afstand fra budskabet.

H. N. Andersen er trods sine 79 år hurtig til at forstå, hvad det betyder: Hans tid i spidsen for ØK er ved at rinde ud.

Det lykkedes i de følgende år at at stabilisere udviklingen, og i begyndelsen af 1934 overtager Prins Axel posten som adm. direktør. Prinsen, der var barnebarn af Christian 9., skulle senere bliver en succesrig direktør for kompagniet frem til 1953.

H.N. Andersen døde 30. december 1937.