Genmab har fundet to nye til bestyrelsen og opfylder kvindekvote

Genmab har fundet to nye kandidater til bestyrelsen, som i øvrigt udvides med et medlem, da der kun er én, der stopper.

Foto: Genmab-PR Lars Møller

Rolf Hoffmann og Deirdre P. Connelly er de to nye navne, der kan blive valgt ind på generalforsamlingen 28. marts, mens Burton G. Malkiel ikke genopstiller.

Tyske Rolf Hoffmann er 57 år og har tidligere arbejdet inden for farmaindustrien hos Eli Lilly og Amgen. For tiden er han ansat som adjungeret professor ved North Carolina Business School samt medlem af to andre bestyrelser i medicinselskaber Stada og Trigemina.

Deirdre P. Connelly er 55 år og amerikansk, og hun har ifølge Genmab med end 30 års erfaring inden for virksomhedsledelse, blandt andet med en topstilling hos Glaxosmithklines nordamerikanske afdeling. Hun sidder i bestyrelserne for varehuskæden Macy's og finanskoncernen Lincoln National Corporation.

Bestyrelsen foreslår genvalg til formand Mats Pettersson, næstformand Anders Gersel Pedersen samt Pernille Erenbjerg og Paolo Paoletti.

Med den foreslåede opstilling vil Genmab desuden have nået sit mål om mindst 25 pct. kvinder blandt de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer, bemærker selskabet.