DONG får hug for dårlig sikkerhed på platform i Norge

Ula-feltet, som DONG ejer 20 procent af, har gang på gang fået påbud på grund af sikkerheds- og miljø­problemer. Det seneste kontrolbesøg afslørede fejl på et område, der har været kilde til alvorlige personulykker.

Ula-feltet, som DONG ejer 20 procent af, har gang på gang fået påbud på grund af sikkerheds- og miljø­problemer. Det seneste kontrolbesøg afslørede fejl på et område, der har været kilde til alvorlige personulykker. Fold sammen
Læs mere

The Safe Way or No Way. Det er DONG Energys mantra, når det danske energi­selskab producerer vindmøllestrøm, pumper olie op eller starter sine kraftværker. Virksomheden tager de seks ord ganske alvorligt, og besøgende hos DONG i Gentofte får besked på altid at have den ene hånd på trappernes gelænder, så de ikke falder på vej mellem etagerne. Men på oliefeltet Ula i den norske del af Nordsøen, som DONG ejer 20 procent af, ser sikkerhedssituationen noget anderledes ud.

Berlingske har gennemgået revisionsrapporter fra det norske Petroleumstilsynet, der fører tilsyn med sikkerheden på norske olie- og gasplatforme, og gennemgangen viser, at Ula-platformen gentagne gange har haft problemer med både arbejdssikkerhed og miljøsikkerhed.

Tre gange siden 2008 har Petroleumstil­synet givet påbud i relation til Ula-feltet – værst var det i 2013, hvor et olieudslip efter tilsynets vurdering kunne have resulteret i tab af menneskeliv.

Men på trods myndighedernes påbud var den for blot få måneder siden gal igen. Her gav Petroleumstilsynet DONG og BP endnu et påbud, denne gang på grund af sikkerheden på det 30 år gamle Ula-felt.

»Afvigelser og forbedringspunkter, som er påvist i denne tilsynsaktivitet, er i sig selv alvorlige og kan i tillæg indikere, at selskabet har udfordringer med styringen af sikkerhed og arbejdsmiljø, som kan knyttes til senfasedrift af indretningerne,« konstaterer tilsynet i sin seneste rapport om Ula-feltet.

Tilsynet fortsætter i sin rapport med at udpege flere konkrete tilfælde, hvor sikkerheden ikke har været i orden. Og her drejer det sig ikke blot om, at medarbejderne ikke har holdt fast i gelænderet på vej op ad en trappe.

Tilsynet skriver, at arbejderne på Ula regelmæssigt gennemfører manuel håndtering af 20-liters oliekander op ad lodrette stiger, og at man har fundet skader på platformens rækværk, der tyder på, at der mangler afbødning for last, der flyttes af kraner.

Svært at forbedre sig

Berlingske har været i kontakt med Petro­leumstilsynet, der forklarer, at netop arbejdet med kraner på olieplatforme har været en kilde til ulykker gennem mange år.

»Jeg vil ikke begive mig ud i nogen risikovurdering af Ula-feltet, det må operatørselskabet BP Norge svare på. På et generelt grundlag vil jeg alligevel understrege, at materialehåndtering, kran og løft er et område, hvor der har været flere alvorlige personulykker på norsk sokkel de seneste 10-15 år,« skriver pressechef Øyvind Midttun i en mail til Berlingske.

Petroleumstilsynet oplyser til Berlingske, at operatøren på det DONG-medejede felt, BP, har indvilget i at foretage en systematisk gennemgang af alle systemer om materialehåndtering, men tilsynet understreger samtidig, at der stadig venter meget arbejde forude for BP.

Berlingske har præsenteret konklusionerne i Petroleumstilsynets rapporter for Hanna Barbara Rasmussen, som er ekstern lektor på SDU, og i sin ph.d. har beskæftiget sig med offshore­sikkerhed. Hun påpeger, at flere af påbuddene mod det DONG-medejede felt er tilbagevendende, og det relaterer sig formentlig til alderen på Ula-platformen, der begyndte at producere olie i 1986.

»Det virker lidt voldsomt, når man læser det. Det er alvorligt, og de skal rette på det, men det er ikke så alvorligt, at myndighederne har lukket platformen. Man kan se, at det er de samme ting, som kommer igen og igen, og det viser, hvor svært det er at forbedre sig,« siger Hanna Barbara Rasmussen,

»Håndtering med kran og løft er der, hvor de fleste ulykker sker. Det er altid en farlig operation, fordi man skal tage hensyn til vind og mange andre faktorer, og man har ikke meget plads på platformene, når det er en gammel installation. Og så bliver tingene, der skal håndteres, oven i købet tungere og tungere,« fortsætter hun.

»Vi har ikke været gode nok«

BP Norge er operatør på Ula-feltet, og efter det seneste besøg fra Petroleumstilsynet har BP ændret sin organisationsmodel, så der ifølge selskabet er klarere ansvarsfordeling ved­rørende offshore-udstyr – heriblandt de føromtalte kraner.

»For BP er sikkerhed første prioritet og grundlaget for effektiv og sikker drift. Når vi gennem tilsyn fra Petroleums­tilsynet får påvist mangler og afvigelser, er det noget, som vi tager meget alvorligt. Det viser også, at vi undtagelsesvis og på enkelte områder ikke har været gode nok og må blive bedre,« skriver BP Norge i en e-mail.

Berlingske ville gerne have lavet et interview med DONG Energy om udfordringerne på Ula-platformen, men det har koncernen afvist. I stedet skriver DONG Energys chef i Norge, Jan Eske Christensen, i en e-mail:

»DONG Energy er medejer af Ula-platformen, hvor BP Norge er hovedejer og står for driften af aktivet. Begge virksomheder har stort fokus på, at sikkerheden er i top under driften, og at driften foregår miljømæssigt fornuftig. Vi følger specifikt op på driftsaktiviteterne under regelmæssige møder på både teknisk og ledelsesmæssigt niveau. Vi er fortsat involveret i dialogen mellem BP Norge og de relevante regulatoriske instanser i Norge – også på områder, hvor det vurderes, at der skal ind­føres opdaterede sikkerhedsforebyggende processer.«