Der snydes med SMS-billetter

Trafikselskab ser med bekymring på et stigende antal passagerer, der snyder med de nye SMS-billetter.

Læs mere
Fold sammen
Trafikselskabet Movias billetkontrollører kan konstatere, at det nu også er blevet populært at misbruge adgangen til SMS-billetter.

- Vi ser desværre et markant større omfang i snyd med SMS-billetterne end generelt. Og da Movia mener, der er tale om et brud på straffeloven, slipper man ikke med en kontrolafgift på 600 kroner for at køre uden korrekt rejsehjemmel, siger John Øllegaard, der som driftsopfølgningschef i Movia blandt andet har ansvar for billetkontrol.

Snyderiet foregår eksempelvis ved selv at fremstille billetterne, eller rette i ellers gyldige billetter for at kunne køre gratis i lidt længere tid eller i flere zoner. Desuden sker det, at SMS-billetter bliver videresendt til andre og på den måde kan blive misbrugt af et i princippet ubegrænset antal personer.

En billet er et juridisk dokument mellem to parter, uanset om den er trykt på papir eller kun eksisterer elektronisk. Det gælder også SMS-billetter, der i stadig større omfang anvendes i bus, tog og metro.

SMS-billetterne blev lanceret i januar 2009, og indledningsvis har billetkontrollørerne udvist stor tolerance, så passagerer ikke er straffet for fejl, der kunne skyldes, at de havde misforstået fremgangsmåden. Men efter et halvt år bliver der ikke længere givet ved dørene. Den første sms-forfalsker har således fået beslaglagt sin mobiltelefon som bevismateriale og afventer nu en retssag om dokumentfalsk.

- Det drejer sig om en yngre mand, og jeg kan godt forestille mig, at han ikke helt har overvejet konsekvenserne, da han forfalskede billetterne. Movia kan ikke acceptere, at nogen snyder sig til at rejse gratis, og overlader udgifterne til andre, siger John Øllegaard, som derfor glæder sig over, at sagen bliver rejst ved domstolene.

- mja