Danske betonproducenter samles

Sammenslutning. Danske producenter af beton og betonprodukter bliver nu samlet i Dansk Beton, der fremover vil være en sektion under Dansk Byggeri.

Danske virksomheder, der producerer beton, bliver nu samlet i foreningen Dansk Beton. Det besluttede virksomhederne på en generalforsamling i Odense i mandags.

Generalforsamlingen gav fuld opbakningen til forslaget om at samle branchen og skabe en fælles platform for fremtiden. Den nye forening vil være en særskilt sektion under Dansk Byggeri på lige fod med de andre sektioner.

Poul Kirkegaard fra Expan, der har hovedkontor i Vejle, bliver sektionens første formand, og han var naturligvis meget tilfreds med at generalforsamlingen godkendte forslaget.

- Det er et forslag, som vi har arbejdet med i over et år. Med den nye forening får vi den styrke, som branchens størrelse berettiger til, og vi forventer væsentlig indflydelse på rammerne for branchens udvikling, siger Poul Kirkegaard.

Vil skabe bedre imageDe udvalg, der gennem det seneste stykke tid har forhandlet om at skabe en samlet forening for branchen bestod af formænd og næstformænd i de hidtidige foreninger Betonelement-Foreningen, Dansk Beton Industriforening og Dansk Fabriksbetonforening.

Betonbranchen er allerede i gang med at forberede et større imageprojekt, der gennem bedre information skal fastholde og forbedre beton og betonprodukters image. Betonbranchen vil foruden imageprojektet gennemføre en række aktiviteter, der alle har til formål at styrke kendskabet og tilliden til produkterne. Det er op til den nye bestyrelse at få de mange planer ført ud i livet. Bestyrelsen er sammensat af medlemmer indstillet af de seks produktgrupper for betonelementer, letbetonelementer, fabriksbeton og betonvarer.