Byggeboomet gavner Expan

Beton. Betonelement-virksomheden Expan forventer et lille fald i byggeriet men planlægger alligevel at udvide kapaciteten.

Den store aktivitet i byggeriet, både boliger og virksomheder, skabte i 2006 fortsat i vækst i betonelement-virksomheden Expan, der har syv fabrikker i Danmark og én i Tyskland.

Og selv om adm. direktør Poul Baastrup Kirkegaard forventer en udfladning af aktiviteterne fremover, så planlægger Expan alligevel en udvidelse af sin fabrik i Brørup, der fremstiller betonelementer til industribyggeri.

- Vi forventer en udfladning af aktivitetsniveauet i forhold til nu, men det bliver til et niveau, der ligger højt, siger han.

Selv om både overskuddet og omsætningen steg i 2006, så blev det samlede resultat for firmaet begrænset af både stærkt stigende råvarepriser og ikke mindst mangel på kvalificeret arbejdskraft.

- Vi har som så mange andre virksomheder ikke altid kunnet finde folk med de rigtige kvalifikationer, siger Poul Baastrup Kirkegaard. Derfor har leveringstiderne i 2006 været klart længere end tidligere, hvilket ikke kun har ramt Expan, men stort set alle andre leverandører til byggeriet.

Expan leverer væg-, dæk- og facadeelementer i letklinkerbeton og beton, og virksomheden udvikler løbende sin procesudvikling og materialeteknologi, hvor omkostningerne tages over den daglige drift.

Poul Baastrup Kirkegaard tilføjer, at aktiviteterne i Tyskland ikke har været tilfredsstillende i 2006, selv om det var forbedret i forhold til året før. For 2007 forvents en fortsat vækst i Danmark og en positiv udvikling i Tyskland samt et samlet resultat for koncernen på 50-60 mio. kr.