Airbnb skal også være for folk i lejeboliger

Folk, der bor til leje, skal også have lov til at leje deres lejlighed ud på deleøkonomi-siden, Airbnb. Der mener Lejernes Landsorganisation.

Foto: DADO RUVIC

Det er ikke tilladt for folk, der bor i lejelejlighed at leje deres lejlighed ud via Airbnb, medmindre de får tilsagn fra deres udlejer. Konsekvensen, hvis man gør det alligevel, er, at man risikerer at blive smidt af sin lejlighed. Det skriver morgenavisen Jyllands-Posten i dag.

Men hos Lejernes Landsorganisation, LLO, vil man have ændret reglerne, så det også bliver tilladt for lejere at tillade feriebytning eller udlejning via Airbnb i et begrænset omfang.

»Vi kunne godt tænke os en ligestilling mellem boligformerne, sådan lejerne også har mulighed for at benytte de gode deleøkonomiske tiltag, der findes i dag. Vi synes, at det er uretfærdigt, at man ikke kan gøre det som reglerne er i dag uden, at man risikerer at blive opsagt,« siger landsformand i LLO Helene Toxværd.

I deres forslag ligger også en begrænsning i tiden, man kan få lov til at til at udleje sin lejebolig via Airbnb eller til at bruge sin bolig som bytteobjekt. Det skal kun være tilladt i omegnen af fire til seks uger om året.

»Lejeboliger skal bruges til at bo i. Punktum. Gode lejeboliger skal ikke bruges til hoteldrift. Punktum,« slår Helene Toxværd fast.

Ifølge LLO har der været fem sager i København de seneste par måneder, hvor lejere er karambolage med reglerne, fordi de udlejer via Airbnb. Det skriver Jyllands-posten.

Deleøkonomi er mekka for sorte penge

En ny undersøgelse, der er gennemført af Epinion for Deloitte, viser, at fire ud af ti ikke oplyser deres deleøkonomiske-indtægter ordentligt, og at en ud af fem ikke selvangiver det. Svaret skal ifølge revisor og ekspert i personskat findes i, at mange ikke føler, at de tror, at de skal betale skat af deres indtægter.

»Der er ingen tvivl om, at statskassen går glip af mange penge hvert år, fordi danskerne ikke får selvangivet deres overskud ved privat udlejning. Mange synes måske, at de bare lejer deres egne ting ud, og at det derfor ikke er nødvendigt at betale skat, men sådan er reglerne altså ikke skruet sammen. Det tror jeg faktisk godt, danskerne ved,« siger Niels Sonne, der er statsautoriseret revisor og ekspert i personskat i Deloitte.

Men hos LLO mener man ikke, at deres forslag om at tillade folk, der bor til leje, at leje ud via Airbnb vil medføre et skattemæssigt problem, hvis bare lovgivningen på området bliver imødegået.

Betyder jeres forslag, at vi skal tillade, at lejere tjener sorte penge på boligudlejning?

»Vi siger, at som retsstillingen er i dag, så risikerer du at miste dit lejemål, hvis du siger, at jeg skal 14 dage til Spanien, og vil egentligt gerne leje min bolig i ud den periode. Hvis ikke du har fået lov, så må du ikke overlade brugen af det lejede til nogen andre,« siger Helene Toxværd og fortsætter:

»Men vi ønsker ikke, at der lukkes op for misbrug. Det er også derfor, vi siger, at man fra lovgivers side bør fastsætte faste, rimelige og forståelige regler, som er ens for alle.«

Som reglerne er i dag ligger minimumsbundfradraget på indtjening på boligudlejning via Airbnb på 24.000, men i regeringens 2025-plan ligger der et forslag om at forhøje det fradrag:

“Bundfradraget er i dag 1,33 pct. af boligens værdi, det ligger fast. Der er så et minimumsfradrag på 24.000, som du må tjene uden at skulle selvangive det. Regeringen foreslår i deres 2025-plan at forhøje den sats til 34.000, men kun hvis det af bureauet indberettes til det myndighederne,” siger Niels Sonne.