2/1-07: Slutspillet om straf til Riskær

I dag begynder den afsluttende procedure i straffesagen mod Klaus Riskær Pedersen, der kan ende med op til 10 års fængsel.

De færreste kan huske, hvilken runde mellem retssystemet og Klaus Riskær Pedersen, vi er igang med. Men i morgen indleder vicestatsadvokat Henrik Helmer Steen sin afsluttende procedure i den seneste sag, der kan ende med en fængselsstraf på op til 10 års fængsel.

Proceduren strækker sig over to dage, og Henrik Helmer Steen vil først på torsdag afsløre, hvor hård en straf, anklagemyndigheden går efter. Inklusiv en tidligere betinget dom kan den komme op på 10 års fængsel.

Sagen handler om motivet for, at Riskærfonden solgte to tredjedele af Cybercity til selskabet BIG BV på de hollandske Antiller, som den medtiltalte advokat Flemming Edsberg oprettede til lejligheden.

Klaus Riskær er tiltalt for at bruge Flemming Edsberg og BIG BV som stråmænd til at kanalisere hovedparten af Cybercity over i et selskab, som han kunne kontrollere, før skjulte merværdier kom frem i lyset.

De skjulte merværdier fik tilhørerne et indtryk af, da Henrik Helmer Steen undervejs i sagen borede i, at Cybercity var blevet værdisat til kun 375.000 kr., da det blev overdraget til den såkaldte Riskærfond, når selskabet kort tid efter viste sig at være millioner af kroner værd.

Derfor interesserer Bagmandspolitiet sig for, hvordan Cybercitys værdi oprindeligt blev fastsat, da ejerskabet i første omgang gik fra Riskær Pedersens svigerfar til Riskærfonden.

"Man kan jo ikke bare overdrage en virksomhed til den værdi, man nu har lyst til," påpegede anklageren.

Men Klaus Riskær forklarede, at Cybercitys egentlige værdi ikke optrådte i selskabets balance. Den lå i selskabets forretningside og i ekspertisen i det team af medarbejdere - herunder især Klaus Riskær selv - der med Cybercity var pionérer som udbydere af internetforbindelser. Og for at få værdierne foldet ud, var det omkring årsskiftet 1997/98 nødvendigt med en tilførsel af kapital.

Ifølge Klaus Riskær Pedersen indså han lige efter stiftelsen af Riskærfonden og overdragelsen af Cybercity til den lave værdi, at det ikke var den optimale løsning, fordi den erhvervsdrivende fond ifølge loven var nødt til at beholde en bestemmende ejerandel i Cybercity - hvilket en industriel partner og kapitalbidrager næppe ville acceptere. Og det var netop planen at inddrage sådan en partner på et tidspunkt.

Løsningen kom ifølge Riskær i to tempi. Først solgte Riskærfonden to tredjedele af Cybercity til det hollandske BIG BV. Derefter blev der lavet en aktionæroverenskomst, som gav Riskærfonden fortsat bestemmende indflydelse og dermed fjernede problemer med loven om erhvervsdrivende fonde.

Endelig blev det indføjet i aktionæroverenskomsten, at Riskærfonden ved et salg af BIG BV's andel af Cybercity skulle tilbydes at sælge den sidste tredjedel. Og at den bestemmende indflydelse forsvandt, hvis tilbuddet blev afslået.

Sagen fik i øvrigt en dramatisk indledning, da Klaus Riskær Pedersens første forsvarer, advokat Ebbe Mogensen, efter få retsdage bad om at blive fritaget for opgaven med at forsvare Klaus Riskær Pedersen.

Ebbe Mogensen kaldte forholdet mellem ham og Riskær "invalideret", fordi Klaus Riskær Pedersen forinden havde kontaktede en anden af byens tunge forsvarsadvokater, Sysette Vindig Kruse, for at få hendes vurdering af Ebbe Mogensens strategi.

Det lykkes for Klaus Riskær Pedersen at hyre en tredje af byens erfarne advokater, Jakob Lund Poulsen, til at føre sagen videre, og hans svar på anklagerens procedure bliver de sidste ord i sagen, inden dommer og domsmænd træffer afgørelsen.