Vordende mødre og fædre kan blive screenet for fødselsdepression

Det er muligt allerede under graviditeten at opspore – og hjælpe – de kommende forældre, som bliver ramt af fødselsdepression, viser ny undersøgelse. Styrelse vil overveje at indføre systematisk screening.

Vordende mødre og fædre skal allerede under graviditeten screenes for, om de har risiko for at få en fødselsdepression, så der kan sættes ind med en forebyggende indsats langt tidligere, end det sker i dag.

Sådan lyder kravet fra forskere og praktiserende læger, efter at en ny undersøgelse har påvist, at det er muligt at opdage både fædres og mødres fødselsdepressioner allerede før barnets fødsel. Dermed kan der sættes ind med behandling så tidligt, at barnet vil undgå at blive udsat for de afledte belastninger, som kan føre til dårlig trivsel.

»Resultaterne er både herhjemme og internationalt opsigtsvækkende. De giver belæg for, at screening og tidlig behandling kan forebygge de belastninger i spædbarnsfamilier og forstyrrelser på børnene, som en forælders fødselsdepression kan medføre,« siger forskningsleder på Rigshospitalet Svend Aage Madsen, der er formand for projektgruppen bag undersøgelsen.

Projektgruppen, som også omfatter bl.a. praktiserende læger, foreslår derfor, at der indføres tilbud om systematisk screening for fødselsdepression af vordende fædre og mødre ved graviditetsundersøgelser hos de praktiserende læger – samt mulighed for hurtig psykologbehandling.

I halvandet år har 30 læger i København og andre interesserede læger screenet kommende forældre omkring 24. graviditetsuge. I alt 1.206 vordende fædre og mødre blev screenet. Her viste det sig, at 11 pct. af kvinderne og otte pct. af mændene havde eller var i risiko for at få en fødselsdepression. De fik straks efter screeningen tilbudt psykologsamtaler gennem de sidste tre måneder op til – og indimellem henover – fødslen. Både vordende fædre og mødre tog imod behandling.

Sundhedsstyrelsen skal snart i gang med en revision af anbefalingerne for svangreomsorgen, det vil sige de retningslinjer, som jordemødre, praktiserende læger og fødeafdelingerne skal følge, og her vil det nye forskningsresultat og anbefalingerne om en systematisk screening for fødselsdepression indgå i overvejelserne, oplyser overlæge Christine Brot.

»Vi ved godt, at en hel del fødselsdepressioner allerede begynder under graviditeten, og det er allerede i dag beskrevet, at sundhedspersonale skal være opmærksom på det. Vi vil overveje, om der skal være et systematisk tilbud, men det kommer til at afhænge af flere ting. Bl.a. af hvad der er af evidens og behandlingsmuligheder,« siger hun.