Kvinder rammes af gentagne fødselsdepressioner

En ud af 200 nybagte førstegangsmødre, der ikke tidligere har haft psykisk sygdom, rammes af en fødselsdepression – og har en markant øget risiko for at blive ramt igen ved senere fødsler, viser stor dansk undersøgelse.

Én ud af 200 nybagte førstegangsmøde, der ikke tidligere har haft psykisk sygdom, rammes af fødselsdepression – og har en markant øget risiko for at blive ramt igen ved senere fødsler, viser stor dansk undersøgelse. Fold sammen
Læs mere
Foto: Torben Christensen

Kvinder, der får en fødselsdepression, har en betydelig risiko for også senere i livet at blive ramt af lidelsen samt depression i det hele taget.

Derfor skal de have særlig opmærksomhed og støtte, og så vil de også have store chancer for at blive raske igen.

Det er hovedbudskabet i et nyt, omfattende studie fra Statens Serum Institut, som har kortlagt omfanget af fødselsdepressioner over en længere årrække blandt næsten en halv million danske mødre, der ikke tidligere havde haft psykisk sygdom.

Det skønnes, at mindst fem procent af alle kvinder rammes af fødselsdepression. Ofte har der været forudgående psykisk sygdom. Det nye studie er den første større undersøgelse, der giver et billede af situationen blandt kvinder, som ikke tidligere har været i behandling for psykisk sygdom.

Det viste sig, at mere end en ud af 200 nybagte førstegangsmødre i gruppen blev ramt af fødselsdepression, og at de ved senere fødsler havde en markant øget risiko for at blive ramt igen.

»Det understreger betydningen af at være særlig opmærksom på støtte til denne gruppe af kvinder både fra partner og familie, ligesom man kan overveje præventiv psykoterapi og måske præventiv antidepressiv medicin,« siger hovedforfatteren bag studiet, Marie-Louise Hee Rasmussen.

Ifølge studiet havde mødre, der efter den første fødsel fik antidepressiv medicin, en gentagelsesrisiko på 15 pct., mens den var 21 pct. for mødre, der var blevet behandlet for fødselsdepression på et hospital.

Til sammenligning var risikoen kun 0,6 pct. for kvinder, der ikke fik en fødselsdepression efter at have født deres første barn.

Undersøgelsen viste desuden, at kvinder med en fødselsdepression har en seks gange så stor risiko for også efterfølgende at få en generel depression, sammenlignet med kvinder, som ikke har haft en fødselsdepression.

Undersøgelsen er netop offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift PLOS Medicine og har bl.a. haft til formål at skaffe tal til at kunne besvare nogle af de spørgsmål, kvinderne stiller deres læge – f.eks. om hvor lang tid fødselsdepressionen varer, samt hvor stor sandsynlighed der er for anden psykisk sygdom, og for at det sker igen, hvis man vælger at få flere børn.

Resultaterne kan således også bruges af behandlende læger som rådgivning til kvinder, der rammes af fødselsdepression.

Her er det positivt, at undersøgelsen også viser, at langt de fleste kommer sig relativt hurtigt oven på en fødselsdepression, og at det kun er en ud af 20 berørte mødre, som fortsat er i behandling fire år efter.

»Det er en voldsom oplevelse for den nybagte mor og hendes familie, når fødslen kompliceres af en fødselsdepressionsperiode. Det er derfor, til trods for den øgede gentagelsesrisiko, betryggende, at tallene samtidig viser, at langt de fleste mødre med sygdommen bliver raske igen,« siger professor Mads Melbye, der har været initiativtager til studiet.