Tosprogede elever skal løftes gennem øget forældreindsats

Man kan styrke de tosprogede elevers læring ved at sikre, at deres forældre bakker op om skolen, mener Skole og Forældre.

Folkeskolen skal være bedre til at inddrage de tosprogede elevers forældre, hvis deres børn skal klare sig bedre i skolen, lyder det fra organisationen Skole og Forældre.

PISA-undersøgelsen PISA Etnisk viser, at indvandrerelever forlader grundskolen med markant dårligere matematikkundskaber end deres danske klassekammerater, men det kan man forsøge at ændre via øget forældreinddragelse, mener Skole og Forældres formand, Mette With Hagensen.

»Vi ved, at udover god undervisning og dygtige lærere, så er forældrenes opbakning vigtig for barnets læring. En måde at styrke eleverne på er ved at sætte fokus på skole-hjem-samarbejdet i de familier, hvor forældrene kommer med en anden kulturel baggrund,« siger hun.

Ifølge PISA Etnisk er det kun to til tre procent af eleverne med indvandrerbaggrund, som hører til blandt klassens dygtigste, når der er matematik på skoleskemaet. Samtidig har omkring 38 procent af andengenerationseleverne og knap 48 procent af førstegenerationsindvandrerne ikke styr på den basale matematik, når de afslutter grundskolen. For de etnisk danske elever gælder det lidt over 13 procent.

Det understreger, at det stadig er et område, hvor der skal sættes ind, fastslår Mette With Hagensen.

»Det er rigtig, rigtig ærgerligt, at vi trods en stor indsats for at forbedre skoleresultaterne for de tosprogede ikke er kommet i mål med det endnu, så der er noget at arbejde med stadigvæk. Vi skal se på, hvilke udfordringer de tosprogede elever har i forhold til undervisning. Det handler om en bedre sprogforståelse og begrebsforståelse,« siger hun.