Samfund

Ti steder dykkede Berlingske ned for at se, om der var iltsvind – se det her

Iltsvindet er udbredt i de danske fjorde og indre farvande. Se, hvad Berlingske fandt, da vi dykkede ned under vandet rundt om i landet i løbet af et år. Og se, hvordan det ser ud der, hvor du bor.