Rønn forsømte vejledningspligt

Integrationsministeren undlod personligt at vejlede klagere om særlig EU-ret, der kunne give dem hurtig familiesammenføring. I strid med forvaltningsloven, siger eksperter.

Foto: Bax Lindhardt

For første gang kan det dokumenteres, at også integrationsminister Birthe Rønn Hornbech personligt har undladt at vejlede om den såkaldte EU-ret. Dermed har ministeren handlet i klar strid med forvaltningsloven, siger eksperter.

Spørg efter chefen eller skriv en ansøgning, lød rådet ellers fra Birthe Rønn Hornbech, efter at det for nylig kom frem, at medarbejdere i Udlændingeservice har vildledt, undladt eller nægtet at vejlede om retten. Rettigheden giver danske statsborgere mulighed for - efter få ugers arbejde i et andet EU-land - at få sin familie til Danmark, selv om de ikke lever op til 24-årsreglen eller tilknytningskravet.

Men selv når danske borgere har været igennem en omfattende sagsbehandling og siden klager skriftligt direkte til ministeren, kan de ikke regne med vejledning. Som den danske statsborger Gert Andersen, der for tre måneder siden skrev til ministeren. Han ønskede at få vurderet lovligheden af og det realistiske i tre løsninger, hvoraf EU-retten var den ene og umiddelbart eneste, der kunne hjælpe ham og hans registrerede partner fra Costa Rica til en hurtig familiesammenføring. Men ministeren besvarede blot de to første spørgsmål og undlod at kommentere spørgsmålet om EU-retten.

»Her angives det meget præcist, at man vil have råd om EU-retten, og så har ministeren i hvert fald pligt til at give vejledning om det. Det står direkte i lovens bestemmelse. Hvis det her var at opfylde vejledningspligten, så var der ikke megen vejledningspligt tilbage,« siger Sten Bønsing, lektor i forvaltningsret ved Aalborg Universitet, der har gennemgået brevvekslingen.

Det samme har professor i forvaltningsret Claus Haagen Jensen, der kalder sagen en »grim historie«:

»For det første har parret søgt om at få al den vejledning, de har kunnet få, og alligevel er de kommet i klemme. Da de så henvender sig til ministeren for at høre, hvad de så skal gøre, får de ikke svar på et relevant spørgsmål om EU-retten, og det mener jeg, at hun har pligt til.«

Integrationsminister Birthe Rønn Hornbech har fredag morgen efter eget ønske fået mulighed for at læse bilagene fra sagen igennem og fået Berlingske Tidendes spørgsmål på skrift, men hun har endnu ikke svaret.