Politiveteraner med traumer får ikke samme hjælp som soldaterveteraner

Politiforbundet ønsker, at tidligere udsendte politifolk bliver sidestillet med forsvarets veteraner, hvis de kommer hjem med traumer. »Selvfølgelig skal der ikke være forskelsbehandling,« lyder det fra SF.