Nyborg har set farligere gifttransporter

Kommunekemi håndterer ifølge eksperter jævnligt lige så farligt affald som det australske HCB.