Kuldsejlet økonomi på ét hospital bag stor sparerunde i region

Sjællands Universitetshospital (SUH) har over flere år oparbejdet et »økonomisk tilpasningsbehov« på 144 mio. kr., viser intern økonomianalyse. Underskuddet er en væsentlig faktor i den store sparerunde i Region Sjælland, som har udløst et politisk opgør om økonomien i sundhedsvæsenet.

En kuldsejlet økonomi på regionens største hospital er en dominerende årsag til, at Region Sjælland er blevet kastet ud i en stor sparerunde, hvor op imod 200 medarbejdere står til at blive afskediget.

Dét fremgår af en intern økonomianalyse af Sjællands Universitetshospital (SUH), som Berlingske har fået aktindsigt i, og som nuancerer det hidtidige billede af, at sparerunden primært skyldes et stigende patientpres og skrabede bevillinger.

Der er således oparbejdet et stort underskud på hospitalet, som har haft store udgifter på at købe behandlinger på privathospitaler og over flere år er blevet kraftigt udbygget, uden at der er fulgt de nødvendige bevillinger med.

Det bidrager til, at hospitalet i dag står med et »økonomisk tilpasningsbehov« på ca. 144 mio. kr. og dermed er en væsentlig faktor i fyringsrunden, hvor der skal findes besparelser på godt 180 mio. kr.

»Regionen skal spare, fordi vores samlede udgifter i 2019 ellers ville blive højere end den økonomiske ramme, som vi får fra staten. Som det også bliver beskrevet i rapporten, skal SUH ligeledes indhente, at deres udgiftsniveau har været for højt i både 2017 og 2018. Det tæller selvfølgelig meget for SUH,« siger formanden for regionsrådet Heino Knudsen (S).

Ifølge rapporten har der været en »markant negativ udvikling« i hospitalets økonomi - fra et mindreforbrug i 2015 på 45 mio. kr. til et merforbrug på 25 mio. kr. sidste år og med udsigt til et merforbrug i år på 118 mio kr.

Læs rapporten her:

En hovedårsag er, at der igennem en årrække er samlet en række behandlinger fra andre sygehuse i regionen på SUH.

Der er imidlertid ikke fulgt nok penge med til at dække omkostningerne. For en række af opgaverne har udgifterne været »større end den medfølgende finansiering«, konstateres det.

Desuden har ændringer i finansieringen af patientbehandlinger på privathospitaler ramt økonomien på SUH, der har haft kraftigt stigende udgifter til undersøgelser og operationer, som hospitalet ikke selv har kunnet nå at udføre inden for tidsgrænserne i udrednings- og behandlingsretten.

Undervejs har hospitalet forsøgt at få skabt balance i økonomien ved effektiviseringer og besparelser, men de har »ikke været tilstrækkelige til at finansiere merudgifterne til de opprioriterede områder og de øgede udgifter til private sygehuse«, konkluderer rapporten, der også fastslår, at det havde været mere »hensigtsmæssigt« med en »kraftigere opbremsning«, end den der blev foretaget i foråret 2017.

Ligeledes har samarbejdet mellem hospitalet og regionen centralt heller ikke fungeret optimalt. Rapporten peger således på, at det vil være »hensigtsmæssigt«, hvis der i samarbejdet mellem Sjællands Universitetshospital og regionen kan etableres en praksis, som »sikrer hurtigere og mere tydelig afklaring omkring økonomien i budgetsager«.

SUH skal indhente, at deres udgiftsniveau har været for højt i både 2017 og 2018. Det tæller selvfølgelig meget for SUH, siger formanden for regionsrådet Heino Knudsen (S) Fold sammen
Læs mere
Foto: pr foto.

Heino Knudsen peger især på de stigende udgifter til behandlinger på privathospitaler som den væsentligste forklaring på den kuldsejlede økonomi.

»Sygehusene skal selv betale, hvis de ikke kan overholde behandlings- og udredningsretten, og patienterne derfor vælger private sygehustilbud. Det har vist sig vanskeligere end forventet for SUH at overholde.«

På et spørgsmål om, hvorvidt der kunne være grebet ind tidligere for at forhindre det store underskud, lyder det i et skriftligt svar, at »SUH har bl.a. haft et kvalificeret ansættelsesstop og et stop for brug af puljer«.

»Men det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt, hvilket er baggrunden for, at vi nu desværre er nødsaget til at nedbringe vores udgifter ved at afskedige nogle af vores dygtige medarbejdere. I rapporten peger man på, at SUH før sommeren 2017 var for optimistiske med hensyn til budgettet,« konstaterer Heino Knudsen.

Opgør om sundheds-økonomi

Den store sparerunde i Region Sjælland er også blevet et omdrejningspunkt i et politisk opgør på Christiansborg, hvor oppositionen kritiserer regeringen for at være urimeligt fedtet med bevillingerne til sundhedsvæsenet.

Hér har man især fremhævet forklaringerne om, at sparerunden skyldes et stigende patientpres og stigende udgifter til ny medicin, som har fyldt mest i debatten, og som bl.a. velfærdsordfører Magnus Heunicke (S) har kædet sammen med den »økonomiske smalhals, regeringen har sat vores sundhedsvæsen på«.

Men i lyset af rapporten medgiver partiets sundhedsordfører Flemming Møller Mortensen nu, at der også er nogle interne, styringsmæssige problemer i regionen, der har spillet ind.

»Det kan sagtens have sin rigtighed, at der er flere årsager. Men det er min faste overbevisning, at hvis der havde været flere penge, havde man haft lettere ved at lave de nødvendige justeringer.«