Kritik af rapport fra Forsvarsministeriet

Forsvarsministeriets rapport om filmen »Den Hemmelige Krig« fremlægger ikke oplysninger, der underminerer filmens dokumentation.

Ifølge den ny undersøgelse af dokumentarfilmen »Den Hemmelige Krig« har Forsvarsministeriet ikke fremlagt oplysninger, der undergraver filmens dokumentation.

»Selvom Forsvarsministeriet kritiserer DHK (»Den Hemmelige Krig«, red.) for »selektiv brug af informationer, fordrejninger, manipulation og bevidste udeladelser af information, som ikke passer ind i filmens »plot«, fremlægges der ikke oplysninger, der underminerer filmens dokumentation for hovedpåstandene,« fastslår rapporten.

Forsvarsministeriet offentliggjorde i forbindelse med den stærkt ophidsede debat om dokumentarfilmen en rapport, der skulle dokumentere, at filmen er vildledende. Men ifølge de fem forfattere bag den ny undersøgelse af filmen, er det ikke lykkedes. De kalder det »bemærkelsesværdig«, at Forsvarsministeriet lægger vægten i kritikken på forløbet omkring filmens tilblivelse og på samarbejdet mellem Forsvarsministeriet og instruktøren Christoffer Guldbrandsen.

»Forsvarsministeriets forholder sig substantielt kun til en enkelt af filmens hovedpåstande, nemlig spørgsmålet om, hvorvidt de danske specialstyrker udleverede tilbageholdte mere end to gange,« konstaterer den ny undersøgelse, der dog ikke mener, at Forsvarsministeriets embedsmænd dermed har brudt normerne for god embedsmandsskik.

Undersøgelsens fem forfattere har vurderet Forsvarsministeriets rapport ud fra en betænkning fra 2004 om »Embedsmænds rådgivning og bistand til regeringen og dens embedsmænd« og finder på den baggrund ikke, at indholdet i Forsvarsministeriets rapport kan kritiseres.

Ikke desto mindre fastslår undersøgelsen, at forsvarsminister Søren Gades (V) embedsmænd har skrevet rapporten »med stort engagement og nidkærhed«, og at dele af rapporten ligefrem er præget af en misforstået opfattelse af forholdet mellem politikere/embedsmænd og medierne.

»Rapportens sprog er følelsesladet, og Forsvarsministeriet fremfører klare holdninger til, hvad der »burde« have været medtaget henholdsvis udelukket i såvel filmen som i DRs dækning«, hedder det i undersøgelsen, der derfor rejser følgende spørgsmål men uden at besvare det:

»Det kan derfor diskuteres, om FMs rapport (Forsvarsministeiets rapport) blev til en del af det politiske »spin«, der blev viklet omkring filmen for at aflede opmærksomheden fra dens hoved påstande.«