Friskoler får tilskud trods elendig undervisning

For lang snor. Danmarks dårligste friskoler får for lang snor af myndighederne, siger ekspert. En somalisk friskole i København har kørt fem år med underskud og alarmerende ringe undervisning de seneste tre år. Først nu kræves skolen lukket.

Regeringen har i flere omgange skærpet reglerne for Danmarks friskoler og lukket en stribe skoler på grund af ringe undervisning. Men det er stadig muligt at at oppebære milliontilskud til en privat skole med ringe undervisning og elendig økonomi år ud og år ind. Det viser akter i sagen om den somaliske friskole Alkownain i København, som er indstillet til lukning 1. november 2007.

Den tilsynsførende opdagede allerede i foråret 2004, at undervisningen var stærkt mangelfuld, og Undervisningsministeriet satte Alkownain under skærpet tilsyn. Den 21. september 2005 konkluderede ministeriet, at undervisningen i stort set alle fag ikke stod mål med, hvad der kræves i folkeskolen, og trods visse forbedringer på skolen nåede ministeriet samme konklusion 25. juni i år.

Rystet over kvalitet
Professor Niels Egelund, Danmarks Pædagogiske Universitet, gennemgik rapporterne fra tilsynet på Alkownain tilbage i 2005 og var rystet over undervisningens kvalitet. Ikke mindst i lyset af de store tilskud til skolen.

»Når det danske samfund afholder 80 pct. af udgifterne til en friskole, er jeg altså ret interesseret i, at disse børn får en forsvarlig undervisning. Derfor er eksemplet Alkownain katastrofalt. Et år burde have været længe nok til at rette op og ellers lukke skolen,« siger han i dag.

Kontorchef Birgitte Ammitzbøl, Undervisningsministeriet, afviser kritikken:

»At lukke en skole er ikke noget, man bare lige gør. Ministeriet griber først til så drastisk et skridt efter nøje undersøgelser.«

Uafbrudt underskud
Helt tilbage fra 2001 har den somaliske friskole kørt med uafbrudt underskud, og der er flere eksempler på kreativ omgang med statens tilskud.

Sidste år var der i flere tilfælde ansat personale, der ikke udførte reelt arbejde på skolen. Skolen har også modtaget tilskud for 48 tilmeldte elever i skolens fritidsordning men reelt gik der 25.

Skolen anførte i et brev til Undervisningsministeriet, at der var tale om »en kommunikationsbrist« mellem skolen og en del af forældrene.

Skolens bestyrelsesformand, Ahmed Farah Jama, ønsker ikke at udtale sig i sagen, før skolen har haft lejlighed til at svare Undervisningsministeriet skriftligt på indstillingen til en lukning.

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra undervisningsminister Bertel Haarder (V).