Forsvaret: Rusland kan blive en trussel for Danmark og Vesten

Forsvarets Efterretningstjenestes årlige trusselsvurdering af Rusland og Ruslands hensigter er i år konkretiseret og skærpet.

Rusland har kapaciteten til hurtig indsættelse i nabolandene - hvis Rusland vil. Fold sammen
Læs mere
Foto: -

Rusland vil i de kommende år udgøre en betydelig sikkerhedspolitisk udfordring for Vesten, NATO og Danmark.

Årsagen skal findes i Ruslands villighed til at bruge sit hastigt voksende militær i udenrigspolitikken, landets villighed til at løbe ricisi, dets mistro over for NATO samt en voksende militær kapacitet til hurtig indsættelse mod nabolandene.

Det er dog usandsynligt, at Rusland har til hensigt at indlede en militær konfrontation med NATO eller Danmark.

Sådan konkluderer Forsvarets Efterretningstjeneste i sin årlige trusselsvurdering af Rusland og Ruslands hensigter.

Sammenlignet med vurderingen fra 2014 er trusselsvurderingen konkretiseret og skærpet. Her er et sammendrag af advarslerne:

NATO er en trussel:

Efter russisk opfattelse bruger NATO og USA Ukraine-krisen til at opbygge en militær trussel mod Rusland.

Kampfly i luften:

Aktiviteten med russiske kampfly steg i 2014, men stabiliserede sig i 2015. Det er dog sandsynligt, at Rusland periodisk vil øge sin aktivitet med taktiske kampfly over Østersøen og tæt på NATO.

Alarmeringsøvelser:

Ved Kaliningrad gennemførte Rusland i 2014 og 2015 øvelser med taktiske kampfly, landgangsstyrker og luftbårne styrker.

Klar til krig:

Rusland har kapacitet til inden for cirka en uge at indlede offensive operationer med regulære enheder mod de baltiske lande.

Forstærkninger truet:

Rusland har styrken til at true en NATO-forstærkningstyrkes adgang til de baltiske lande og vil med stor sandsynlighed øge kapaciteten af nye missiler i Kaliningrad-regionen.

Intimidering

Under en skærpet militær krise med Vesten kan Rusland på få dage opbygge en troværdig, militær intimideringskampagne mod de baltiske lande samtidig med forsøg på politisk pression.

Tester NATO

Yderligere er der en risiko for, at Rusland under en alvorlig international krise vil teste sammenhængskraften i NATO med en militær intimideringskampagne mod de baltiske lande.