Ekspert og politikere slår alarm over få domme mod økonomiske forbrydere: »Katastrofalt ringe indsats«

Momssvindel, skatteunddragelse og bedrageri er nogle af de sager, der videresendes fra Bagmandspolitiet til politikredsene, men kun i ganske få tilfælde er der faldet dom. Politiet peger på, at problemet skyldes, at sagerne er omfattende og tager tid at sagsbehandle.

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil på baggrund af de få domfældelser se nærmere på visitationen af sager til politikredsene fra Bagmandspolitiet. Fold sammen
Læs mere
Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Det sker tilsyneladende sjældent, at sager om svindel og økonomisk kriminalitet fører til straf, når Bagmandspolitiet sender sager videre til politikredsene.

Det viser nye tal for antallet af domme i sager om økonomisk kriminalitet, som er videresendt fra Statsadvokaten For Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, også kendt som Bagmandspolitiet, til politikredsene. Tallene fremgår af et svar til Folketingets Retsudvalg fra Justitsminister, Nick Hækkerup (S).

Kun fem gange er svindlere blevet dømt i de 136 sager, som fra 1. januar 2017 til 18. september 2019 er sendt fra Bagmandspolitiet til politikredsene.

Det får nu retsordførere fra flere partier til at slå alarm. »En katastrofal ringe indsats,« siger retsordfører i SF, Karina Lorentzen, som er en af de retsordførere, der sammen med Justitsminister, Nick Hækkerup (S) vil drøfte sagen i forbindelse med de kommende politiforhandlinger.

Direktør i Revisorjura.dk og hvidvaskekspert, Jakob Dedenroth Bernhoft vurderer, at »det ligner, at der er noget, der ikke fungerer ude i politikredsene, og at der er for mange, som laver økonomisk kriminalitet, der aldrig bliver straffet.«

Hensigten med at sende sager fra Bagmandspolitiet til politikredsene, mens Bagmandspolitiet håndterer mere komplekse sager, er at sikre den mest hensigtsmæssige brug af ressourcerne, når det kommer til bekæmpelse af økonomisk kriminalitet. Men ifølge retsordførerne tyder det lave antal domme på, at politikredsene har svært ved at løfte opgaven.

Svindlere kan slippe for let

Det er altså kun sket fem gange ud af i alt 136 sager, der kan omhandle momssvindel, skatteunddragelse og bedrageri, som Bagmandspolitiet har videresendt til politikredsene fra 1. januar 2017 til den 18. september 2019, at svindlere er blevet dømt. Heraf er en af dommene anket. Det svarer til, at svindlere er blevet straffet i fire procent af sagerne.

Samtidig er der rejst sigtelse i 16 af sagerne, mens 45 stadig er under sagsbehandling. Det fremgår af svaret til retsudvalget.

Sammenholder man på samme måde antallet af verserende sager, som Bagmandspolitiet håndterede fra 1. januar 2017 til 30. november 2019, med antallet af domfældelser i sager håndteret af Bagmandspolitiet i samme periode, svarer det til, at der faldt dom i 17 procent af sagerne.

Fordi sagerne, som Bagmandspolitiet behandler, kan være særligt komplekse og kan tage mere end to år at opklare, vil der dog være sager fra tidligere år, som tæller med i domsstatistikken. På samme måde vil der også være potentielle domfældelser i sager startet i perioden, som ikke tæller med i domsstatistikken, fordi sagerne stadig efterforskes af Bagmandspolitiet.

Det undrer direktør i Revisorjura.dk og hvidvaskekspert, Jakob Dedenroth Bernhoft, at der kun er faldet fem domme i sagerne, der er videresendt fra Bagmandspolitiet til politikredsene.

»Det er meget få domme, og det kan betyde, at svindlere slipper for let.«

Politikredse bør kunne håndtere sager

Ifølge Politiinspektør i Bagmandspolitiet, Thomas Anderskov, er det de relativt ukomplicerede sager, som sendes til politikredsene.

»Typisk vil de særligt komplicerede sager blive håndteret af Bagmandspolitiet, mens andre sager visiteres til politikredsene. Hvis du køber en iPhone på nettet, og aldrig modtager den, ville det ikke være den rette anvendelse af ressourcerne, hvis folk i Bagmandspolitiet skulle efterforske det,« siger han.

Det lyder til, at det er ret simple sager, som I sender til politikredsene så?

»Selvfølgelig er nogle af sagerne, der udvisiteres til politikredsene, komplekse, men der sidder også dygtige efterforskere i politikredsene, som sagtens kan håndtere det. Samtidig er det sager, som vi mener, politikredsene kan løse, og som er relativt simple,« siger han.

Det undrer direktør i Revisorjura.dk og hvidvaskekspert, Jakob Dedenroth Bernhoft, at politikredsene kun har formået at fælde dom over svindlere fem gange, når der tilsyneladende er tale om »relativt simple« sager.

»Man kommer til at tænke på, om manglende ressourcer kan være årsagen, som man har set det i andre sammenhænge i politikredsene. Samtidig kan sager om skatte- og momssvindel altså være komplicerede, og man må også stille spørgsmålstegn ved, om politikredsene har kompetencerne til at opklare sagerne,« siger han.

Både Københavns Politi og Østjyllands Politi henviser til, at flere af sagerne, som er sendt til dem i perioden fra Bagmandspolitiet, stadig er verserende, og at der derfor ikke er faldet dom endnu.

Københavns Politi oplyser, at man på de knapt tre år har modtaget 44 sager fra Bagmandspolitiet, og at 27 af sagerne stadig verserer. Ud af de 44 sager, som blev tilsendt Københavns politi i perioden, var der faldet dom i én sag.

Københavns politi oplyser videre: »Helt overordnet er sager om økonomisk kriminalitet ofte komplicerede og kræver en omfattende sagsbehandling.«

Politiinspektør i Østjyllands Politi, Michael Kjeldgaard oplyser, at Østjyllands Politi i perioden har modtaget 11 sager fra Bagmandspolitiet, hvoraf seks stadig er under behandling »hvorfor det endnu er for tidligt at konkludere noget i forhold til domfældelsesprocenten«. Der er ikke faldet dom i nogle af sagerne. De resterende fem sager er blevet henlagt.

Området skal kulegraves

Justitsminister Nick Hækkerup (S) vil på baggrund af de få domfældelser se nærmere på visitationen af sager til politikredsene fra Bagmandspolitiet.

»Det bekræfter, at vi har behov for at blive bedre til at tackle økonomisk kriminalitet. Vi bliver nødt til at genoverveje, om Bagmandspolitiet har de påkrævede ressourcer, og om politikredsene kan håndtere de komplicerede sager, der bliver sendt ud til dem. Det her er et af de temaer, som skal fylde i forbindelse med politiforhandlingerne,« siger han.

Retsordfører i SF, Karina Lorentzen finder det tankevækkende, at der er faldet flere domme hos Bagmandspolitiet end i politikredsene, set i lyset af at Bagmandspolitiet håndterer de mest komplekse sager om økonomisk kriminalitet.

»Det er enormt foruroligende. Det undergraver tilliden til offentlige myndigheder, hvis ikke økonomiske forbrydere bliver stillet til ansvar for deres kriminelle handlinger. Det viser jo, hvor dysfunktionelt hele området er. Det er et carte blanche til svindlere, når opgaven bliver løftet i så ringe grad,« siger hun.

Det vilde vesten

Ifølge Retsordfører og gruppeformand i Dansk Folkeparti, Peter Skaarup er det »alt for få sager«, hvor der falder dom. Han fremhæver nødvendigheden af, at politikredsene får de nødvendige ressourcer til at opklare sagerne. Ellers er situationen tilsvarende det vilde vesten, hvor økonomiske forbrydere kan gøre som de vil, mener Peter Skaarup.

Retsordføreren i DF er særligt bekymret for, om det lave antal domme kan være et udtryk for at Bagmandspolitiet i et forsøg på at forbedre deres sagsbehandlingstider sender sager til politikredsene, som er komplicerede og tidskrævende, og som kredsene ikke har kompetencerne til at løfte.

Det er den aktuelle Dan Bunkering-sag et eksempel på, mener han. Sagen, hvor en dansk virksomhed er involveret i leverancer af jetbrændstof til Syrien, blev oprindeligt sendt til Fyns politi, men efter massiv kritik blev den taget tilbage til Bagmandspolitiet.

»Hvis der er mange af den slags sager, så strander de jo bare ude i politikredsene. Jeg har ikke bevis for, at det forholder sig sådan, men det er min fornemmelse, når det kan ske, at der er sager af den betydning for samfundet, der bliver sendt ud til politikredsene« siger han.

Politiinspektør i Bagmandspolitiet, Thomas Anderskov anerkender, at Dan Bunkering-sagen ikke skulle have været videresendt til Fyns Politi, men han genkender ikke billedet af, at Bagmandspolitiet generelt sender sager til politikredsene, som er for komplicerede til, at politikredsene kan løfte dem.