Berlingske nuancerer: Er indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande mere kriminelle end personer med dansk baggrund?

Indvandrere og efterkommere fra ikkevestlige lande er ifølge Danmarks Statistik mere kriminelle end personer med dansk baggrund. Men hvis man korrigerer for en række faktorer – blandt andet »alder« – forandrer billedet sig ofte mærkbart.

Foto: Henrik Kiær