Amnesty opfordrer partier til samtykke – men det skal ikke stå alene

Amnesty International opfordrer Folketingets partier til at indføre en samtykkebaseret voldtægtslovgivning. To gange tidligere er det forsøgt, men uden held. Nu kan et flertal i rød blok ændre mulighederne for det. Hos Amnesty vækker det glæde, men der skal yderligere tiltag til.

Amnesty International opfordrer Folketingets partier til at indføre samtykkebaseret voldtægslovgivning og håber, at en lovændring kan være med til at forebygge voldtægt. Fold sammen
Læs mere
Foto: Nessluop/Bigstock

Amnesty International har længe arbejdet for indførelsen af en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, og i nærmeste fremtid kan det måske blive muligt.

To gange tidligere – i både 2017 og 2019 – har Folketinget stemt om forslag om at indføre samtykke, men ingen af gangene har det været muligt at samle et flertal, og begge forslag er blevet forkastet. Men med et flertal til rød blok efter seneste folketingsvalg kan det ændre sig. Både Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF og Enhedslisten har tilkendegivet, at de ønsker at indføre en samtykkebaseret lovgivning.

Helle Jacobsen, programleder for køn, kvinder og LGBTI-rettigheder hos Amnesty International opfordrer partierne til at indføre en samtykkebaseret lov, fordi det »forhåbentligt kan føre til en holdningsændring blandt unge mennesker, så man på meget lang sigt kan være med til at forebygge voldtægter«.

»Samtykke er en international menneskerettighedsstandard, og der står i Istanbulkonventionen – som Danmark har ratificeret – at sex uden samtykke er voldtægt. Rigtigt mange voldtægter bliver ikke anmeldt til politiet, og vi håber, at en samtykkelov kan medvirke til, at flere vil anmelde. Vi tror, at det vil føre til en holdningsændring på sigt. I dag er der stort fokus på, om ofret har modsat sig og kæmpet imod, men vi håber, at der i stedet kommer fokus på, at begge parter har ansvar for at sikre sig, at det er frivilligt,« siger Helle Jacobsen.

Men det er ikke nok bare at indføre en samtykkebaseret voldtægtslovgivning, forklarer Helle Jacobsen.

»Samtykkelovgivning vil ikke løse alle problemer på voldtægtsområdet, men det er et vigtigt første skridt. Der skal sættes ind med oplysningskampagner og bedre seksualundervisning også,« siger Helle Jacobsen.

Muligheden for et bredt flertal

Hos Amnesty International glæder man sig over, at det ser ud til, at et bredt flertal gør det muligt at indføre samtykkebaseret voldtægtslovgivning.

Under sidste afstemning stemte Socialdemokratiet, Radikale Venstre, SF, Enhedslisten og Alternativet for forslaget om at »ændre den gældende voldtægtsbestemmelse i straffeloven, således at der i stedet – med afsæt i Istanbulkonventionens anbefalinger – indføres en ny voldtægtsbestemmelse, der er baseret på samtykke«. Det blev til sammenlagt 50 stemmer, der dog måtte se sig slået af 53 stemmer imod – fordelt mellem Dansk Folkeparti, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti og Venstre.

Men efterfølgende har justitsminister og formand for Det Konservative Folkeparti Søren Pape Poulsen meddelt, at også han støtter indførelsen af en samtykkebaseret lovgivning. Venstre afventer på nuværende tidspunkt en vurdering fra Straffelovsudvalget, som efter den seneste afstemning er blevet bedt om at give en vurdering af, »om frivillighed/samtykke kommer tilstrækkelig til udtryk i gældende lovgivning«. Hvis ikke det er tilfældet, ønskes der »konkrete forslag til ændring«. Først herefter tager partiet officielt stilling til spørgsmålet.