Skat af udlejning ved udlandsophold?

Hvilke regler om skat og fradrag gælder for udlejning af boligen, når man tager arbejde i et andet land?

Foto: Linda Kastrup. Hvis man vender snuden mod fremmede himmelstrøg, hvordan beskattes så udlejning af boligen i Danmark?
Læs mere
Fold sammen

? Min søn er ved at tegne en fireårig kontrakt om arbejde i Norge. Han ejer en lejlighed, som han tænker på at leje ud og derefter vende tilbage til.

Han skal bo i Norge og er dermed skattepligtig i Norge. Lejeindtægten beskattes vel i Danmark, men hvordan?

Er de første godt 20.000 kroner skattefri? Er der et personfradrag? Skal en kopi af en lejekontrakt sendes til skat? Skal der laves et regnskab med lejeindtægt minus vedligeholdelsesudgifter?

Med venlig hilsen M.

! Jeg lægger til grund, at din søn bliver fuldt skattepligtig i Norge i kraft af varigheden af opholdet der og udlejningen af hans danske lejlighed. Din søn vil være begrænset skattepligtig af udlejningen. Det betyder, at han beskattes af indkomsten derfra.

Da han skal udleje i mere end 12 måneder, er der ingen regler om et bundfradrag. Din søn skal opgøre indkomsten ved udlejning ud fra en regnskabsmæssig opgørelse, og han skal udarbejde et regnskab, som Skat på forlangende skal se. Skat skal også kun se en lejekontrakt, såfremt de beder om det.

Indkomsten fra udlejningen er personlig indkomst, med mindre han vælger at bruge virksomhedsordningen, hvor det først beskattes som personlig indkomst, når det hæves i virksomhedsordningen. Din søn vil, da han er begrænset skattepligtig i Danmark, ikke være berettiget til et personfradrag.

Din søns indkomstopgørelse vil bestå i lejeindtægter på den ene side og udgifterne på den anden side. Idet jeg forudsætter, at lejer betaler forbrugsudgifter (lys, vand og varme), vil der for din søn være tale om følgende fradrag: Renter,  ejendomsskatter, vedligeholdelse, vand-, kloak- og renovationsafgifter, administration og revisorbistand til regnskabet, forsikring af ejendommen, skorstensfejer, snerydning og fejning, kontingent til grundejerforening og afskrivning af eventuelle tilslutningsafgifter.

I det omfang udgifterne ligger inde i et kontingent til en ejerforening, kan udgifterne ikke fratrækkes, men det kan derimod kontingentet til ejerforeningen.

Med venlig hilsen Erik Øvlisen, advokat (H), www.ForumAdvokater.dk