Politikere overvejer hjælp til bankkunder

Nye regler, som stiller bankkunder stærkere i klagesager, møder velvilje på Christiansborg. Venstre og Socialdemokraterne er parate til at ændre loven.

Politikerne er parate til en større lovændring, hvis det kan give bankkunderne bedre adgang til erstatning, når de har tabt deres penge på grund af dårlig bankrådgivning.

»Hvis vi har forbrugerbeskyttelsesregler, som ikke virker i praksis, er jeg åben for, at vi kigger på, hvordan det kan blive bedre,« siger Venstres erhvervsordfører Jacob Jensen.

Samme melding kommer fra Socialdemokraternes erhvervsordfører Orla Hav:

»Vi vil gerne være med til at se på alt, der kan gavne forbrugernes retssikkerhed og sikre ordentlighed i branchen,« siger han.

Problemet er, at de danske politikere i sin tid valgte at implementere reglerne om god skik i banker som offentligretlige regler. Det er jura, men betyder i praksis, at Finanstilsynet kan straffe banker, der ikke overholder loven, fordi det er en sag mellem banken og staten, men ikke kan straffe banker i forhold til kunden, da det er en sag mellem to private.

Professor Lennart Lynge Andersen fra CBS og professor Nina Legind fra Syddansk Universitet foreslår, at området flyttes tilbage til Forbrugerombudsmanden, og at der laves en særlig rådgiverlov, som er privatretlig. De ser gerne, at den nye lov indfører omvendt bevisbyrde, så bankerne i de komplicerede sager skal bevise, at de ikke har gjort noget forkert.

»En egentlig rådgiverlov vil være en god ide. Vi vil gerne være med til at kigge på muligheden for omvendt bevisførelse, men det er ikke noget, vi vil lægge os fast på nu. Det har også noget at gøre med hele den danske retspraksis,« siger Orla Hav (S).

Venstre er heller ikke begejstret for den omvendte bevisbyrde.

»Vi skal passe på, at vi ikke fjerner den sidste rest af forbrugernes ansvar. Derfor er jeg skeptisk over for at indføre omvendt bevisbyrde,« siger Jacob Jensen (V).

Det har ikke været muligt at få en kommentar fra økonomi- og erhvervsminister Lene Espersen (K).