Kunder med tomme lommer

Finanstilsynet har ofte påtalt dårlige kunderådgivning, uden Pengeinstitutankenævnet har reageret. Kunderne skal til domstolene for at få erstatning.

Læs mere
Fold sammen

De privatretlige regler, som ankenævnet følger, har ofte den konsekvens, at det er kunden selv, der skal bevise, at der er ydet dårlig rådgivning. Et blik på de seneste afgørelser fra ankenævnet viser, at det kan være ganske svært. Kunderne får kun medhold i omkring én ud af ti sager, og i afgørelsen står der meget ofte: »Kunden har ikke godtgjort at ...«.

En del af sagerne må ankenævnet helt opgive at behandle. Det er sager, hvor påstand står mod påstand, hvor det er nødvendigt at afhøre både bank og kunde for at finde ud af, hvad der egentlig er foregået under rådgivningen. Ankenævnet har ikke mulighed for at foretage afhøringer og henviser i stedet kunden til domstolen.

Jyske Bank er blot det seneste af flere eksempler. Banken rådgav sine privatkunder til at købe papiret Jyske Invest Hedge Markedsneutral-obligationer, og i dag har nogle af dem tabt 80 procent af deres investering.

Finanstilsynet gav i sidste uge Jyske Bank en påtale for markedsføringen af investeringsforeningen, men Pengeinstitutankenævnet har foreløbig frikendt banken i tre af de fire sager, som har været rejst. Tilsynet holder øje med, om banken følger reglerne for god skik, mens ankenævnet henholder sig til den almindelige erstatningsret.

Det er ikke første gang, at påtaler fra Finanstilsynet går upåagtet hen i Pengeinstitutankenævnet. Det mest oplagte eksempel er Roskilde Bank. Tilsynet gav over en periode på to år Roskilde Bank 41 påbud heraf 27 alvorlige, og nogle af dem var for brud på reglerne om god skik. Alligevel er der endnu ingen Roskilde-kunder, som har fået medhold i ankenævnet.

Senest har nævnet behandlet en klage, hvor et ægtepar efter rådgivning i banken undlod at sælge deres Roskilde Bank-aktier for i stedet at optage et lån og få de penge, det skulle bruge. Parret tabte ankenævnssagen med stemmerne tre-to.

»Vi finder, at klagerne måtte indse, at de ved at følge Roskilde Banks medarbejders råd om at undlade at sælge bankaktierne og i stedet optage et lån til dækning af deres finansieringsbehov fortsat havde kursrisikoen på aktierne,« skrev flertallet i sin afgørelse.