Pensionsfidus stopper

Fra og med næste år er det slut med at banke topskatten ned ved at lave store indskud på en ratepension.

Fra og med næste år er det slut med at indbetale store summer på ratepensioner. Der sættes nemlig et øvre loft over alle indskud, uanset om de kommer fra arbejdsgiver eller private indskud. Loftet bliver på 100.00 kroner, eller hvad der svarer til 8.333 kroner om måneden. Man må gerne indbetale mere end dette, men så får man bare ikke noget fradrag i skatten for indbetalingerne.

Men endnu i år kan der indskydes nærmest ubegrænset store beløb, hvis det sker via en arbejdsgiver. De ekstra indbetalinger skal dog kunne indeholdes i lønnen. Derfor er det vigtigt at planlægge ekstra indbetalinger for resten af 2009 allerede nu, hvis man vil udnytte gamle regler, før de stoppes.

»Indbetalinger til en ratepension bør i størst mulig omfang ske på din pension via arbejdsgiver. Så får man nemlig fuldt fradrag for indbetalingerne i 2009. Er det ikke muligt, kan der maksimalt indbetales 46.000 kr. med fuldt fradrag i år på en privat ratepension og herfra skal fratrækkes eventuelle ikke fratrukne indbetalinger fra tidligere,« siger cheføkonom Jens Christian Nielsen fra Danica Pension.
Han tilføjer, at hvis man har mulighed for at indbetale penge på en ratepensionen via en arbejdsgiver, så bør man starte indbetalingerne  så der er flere måneders løn at sprede indbetalingerne over. Dermed er man sikker på at få indbetalt alt det, man vil. Venter man til december, kan det være for sent.

Der er dog en del fælder. For indbetaler man for meget med frie midler, kan man riskere, at store og ekstra indbetalinger i år ikke giver fuldt fradrag. Grænsen for større indbetalinger ligger i år på 46.000 kr. Det betyder, at man i år kun kan få fradrag for op til 46.000 kr. på en private ratepension, hvis indbetalingen ikke finder sted via en arbejdsgiver.

Bedst via arbejdsgiver

I praksis kan fradraget i år på den private ratepension dog blive mindre end 46.000 kr. Det vil være tilfældet, hvis man f.eks. indbetalte 100.000 kr. i 2008. Så er grænsen på de 46.000 kr. allerede overskredet, da man i 2008 kun kunne fradrage 44.500 kr. og 46.000 kr. i 2009. Så man kan i dette tilfælde ikke indbetale mere på den private ratepen­sion med fradrag i 2009.

Var de 100.000 kr. i stedet indbetalt i 2007, er der plads til ekstra indbetalinger i 2009, da der var fradraget 43.100 kr. i 2007, 44.500 kr. i 2008, og kun 12.400 kr. i 2009. De ekstra indbetalinger i 2009 kan dermed være op til 33.600 kr. med fuldt fradrag i år

Har man i stedet indbetalt 50.000 kr. i 2008, har denne indbetaling kun spist 5.500 kr. af fradraget i 2009, da man kunne fradrage 44.500 kr. i 2008. Man kan derfor godt lave ekstra indbetalinger på op til 40.500 kr. på den privat ratepension og få fuldt fradrag i 2009

Hvis man indbetaler mere end 46.000 kr. på en privat ratepension i resten af 2009, får man ikke det fulde fradrag af de ekstra indbetalinger. Det skyldes, at fradrag for indbetalinger til private ratepensioner ikke kan opretholdes i 2010 og frem. Så hvis man har tænkt dig at indbetale 100.000 kr. i 2009 på en privat ratepension, vil man ikke få fradrag for de 54.000 kr. af de ekstra indbetalinger på den private ratepension.

»Det er derfor uhyre vigtigt, at man benytter ratepension via arbejdsgiver – særligt ved større ekstra indbetalinger – så man ikke behøver at bekymre sig om, man får det fulde fradrag,« siger Jens Christian Nielsen.